Rodolf sirera

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

 

RODOLF SIRERAa) El nostre teatre fins als anys 60:Al llarg del primer terc del segle XX apareixen nous noms i tendencies, com ara Josep María de Sagarra. Pero la Guerra civil i la postguerra signifiquen un colp molt dur per al nostre teatre. La poesia pot sobreviure d'una manera clandestina. A partir del 1946 s'autoritzaren les obres de Sagara d'autors coetanis. El segle XX al Pais Valencia el sainet continua sent l'unic teatre en valencia que arriba a les sales.b) La represa teatral i els inicis de Rodolf Sirera:La continuitat de l'escriptura teatral s'assegura a partir dels 60 del segle XX amb Manuel Pedrolo, Joan Brossa o Benet i Jornet. Molins o Sirera tracten un teatre universitari i amateur. Aquests son els inicis teatrals de Rodolf Sirera. Tractara de dignificar la tradicio valenciana del sainet amb adaptacions molt personals de comedies classiques.c) Una vida dedicada al teatre:El teatre de Rodolf Sirera s'ha caracteritzat per ser literari, culte, experimental i tenir voluntat perdurable. I el seu esforç no s'ha limitat a la produccio teatral, sino tambe a la dinamitzacion del teatre valencia. Etapes: *1.La primera arriba fins al 1978. s'hi detecta la influencia del teatre epic*2.La segona etapa es de professionalitzacio i d'experimentacio en distints generes teatrals i parateatrals. El veri del teatre*3.no abandona, pero, la seua produccio, que segueix sent molt elaborada i experimental a partir del 1986. les col.laboracions amb el seu germa josep Lluis amb l'opera El triomf de Tirant. Ha diversificat guions de televisio.Trets principal del teatre de Sirera: -L'activitat teatral de Sirera ha respost al seu desig de dominar la tecnica. Temes i recursos del seu teatre:-El joc escenic amb la incorporacio de tecniques i motius d'añtres lleguantges artistics-La reflecio sobre el teatre. teatre dins de teatre-la relacio intel-lectual amb la societat-La superposicio de plans temporals.-Els personatges es troben entre la realitat, el seu passat i els seus dessitjos-Teatre social amb el seu germa.El veri del teatre, l'obra insignia de Rodolf Sirera:Peça breu. Una peça que ha aconseguit no sols una construccio dramatica, sino haver tatuat un titol i un missatge. Hi trobarem el teatre dins de teatre i un doble joc amb la paraula veri. El veri es una metafora de l'autor sobre la seua passio pel teatre, i es tambe la part central del drama que es viu en escena.

Entradas relacionadas: