El sagrat, El misteri, Les mediacions, La persona religiosa

Clasificado en Religión

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

Religió

Tema 1

  • L `experiència religiosa

1.1 L`experiència religiosa :un procés

L`experiència religiosa es una elecció personal. Això significa que no es obligatòria ni es pot imposar, que ningú no la pot viure per l`altre,i que cada persona que la viu ho fa  de manera individual.

-primer moment: la persona se situa davant el mon  i vol descobrir el significat i el valor de moltes de les coses que passen.

-segon moment: la persona opta lliurament per conèixer mes a fons tot allò que pot aportar la religió  a la seva vida.

-tercer moment:es el mes intens, per que la persona es proposa viure la fe com si fos una trobada personal i comunitària amb el transcendent(Deu).

    1.2. Elements de l`experiència religiosa

La fe

La fe es una realitat humana  que predisposa a tenir una actitud positiva vers una persona o vers un objectiu en el qual es confia o es creu.

Vocabulari: Doctrina >conjunt de ensenyaments, teories , veritats i opinions  defensats per una persona o per un grup religiós, filosòfic o polític.

Les principals  mediacions religioses

-El culte : es el conjunt de actes i actituds del creient amb la transcendent. Totes les religions es basen en el culte.

-La pregaria: es la expressió religiosa, de l`adoració al transcendent, per mitja  de la qual els creients s`hi relacionen  deuna manera directa i vivència i el reconeixement com a Éssers suprem.

3.1. Que es el diàleg interrelació ?

En les religions sempre hi ha hagut el desig de diàleg, perquè els éssers humans sempre han cercat respostes i les han compartit, amb la voluntat que ajudin a explicar i entendre e sentit de la vida.

Es en aquest context que el diàleg entre religions o diàleg interrelació, fonament en la llibertat, el respecte i la tolerància, adquireix molta importància i es tan necessària. El diàleg  ajuda a construir a bones persones de diferents religions i fomenta la convivència en la pau i en la cooperació, en be de tota la humanitat

Entradas relacionadas: