Significat frases fetes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 

La sol·licitud és un document per a realitzar una demanda sobre una matèria reglada que inicia un procediment administratiu. Estructura:Capçalera-S'ha D'identificar l'organisme que emet el model.Identificació del sol·licitant-Nom,cognoms,DNI,domicili.Exposició de fets-els fets pels quals es realitza la sol·licitud.Sol·licitud-la sol·licitud o petició que es realitza.Signatura-només s'ha de firmar.Datació-població,dis,mes i any.

La reclamació és un document que té com a objectiu protestar per una situació viscuda injustament o per una irregularitat.. Estructura: comparteix amb la sol·licitud la capçalera,la identificació del sol·licitant i la data. La diferencia entre la sol·licitud i la reclamació és que en la reclam. es fa una explicació del problema, s'argumenta per què es realitza la protesta i es fa proposta de solució.

·explicació del problema amb tot de detalls.·argumentació i proposta de solució.

-Les frases fetes són aquelles que tenen un ús corrent en la llengua i per tant s'han estereotipat. Els refranys són D'origen popular i solen rimar. Els modismes poden ser una part de l'oració sense verb.mentre que les frases fetes sempre consten D'UN verb. Les locucions exerceixen només una funció lèxica, de fet poden equivaldre a un únic verb.

Entradas relacionadas: