Sintagma adjectival

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,09 KB

 
Els arguments:Són les raons (amb els fets i les proves) que serveixen per defensar una idea.
La conclusió:És la tesi, es a dir, la idea que es vol demostrar.
Característiques del text argumentatiu
·Les oracions solen ser declaratives (afirmativees o negatives) però, per atreure l'interès, per implicar el receptor, etc...Poden apareixer oracions interrogatives, o be preguntes retòriques a les quals l'interlocutor ja sap quina resposta convé donar.
·Es freqüent l'ús de connectors que expressen relacions lògiques entre les oracions: de causa (ja que, perquè, gracies a...), conseqüència (per tant, doncs, de manera que, en conclusió...), oposició (però, amb tot, tanmateix...), etc.
Escrivim minúscula o majúscula segons que calgui
Majúscula:Si comença una nova oració o, en el cas dels dos punts, si comença una citació textual. Exemmples:
El diputat va dir: Donarem suport a la llei si s'en canvien sis articles.
En Joan no arribava...
La María no deia res... Que estava pasant? Aneu-ho a saber!
Minúscula:Si no comença una nova oració; en aquests casos cal posar una coma darrere dels signes d'interrogació i d'exclamació. Exemples:
No ens decidíem a agafar cap camí... fins que vam reconeixer la roureda de la dreta.
El sintagma nominal
Un sintagma:És una paraula o un grup de paraules organitzat al voltant d'un nucli i amb una funció concreta en l'oració sigui predicat, de subjecte o de complement.Exemple:
Les tanques publicitaries anuncien la moda d'estiu per tota la ciutat.
Classes de sintagmes
El sintagma nominal:Té com a nucli un nom.Exemple:un got ple.
El sintagma verbal:Té com a nucli un verb.Exemple: sigues sincera.
El sintagma adjectival:Té com a nucli un adjectiu.Exemple: molt llampant.
El sintagma adverbial:Té com a nucli un adverbi.Exemple: demà
El sintagma preposicional:té com anucli una preposició, que ocupa la posició inicial.Exemple: DE nit.

Entradas relacionadas: