Subjecte elidit

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 

 
Sinònims

Oració: SN (s) + SV (p)

Poden ser: Exclamatives - interrogatives - Enunciativa -

Exhortativa (ordres).

SN (s) -> Qui o quina cosa?

               Protagonista

               Concorda en nombre: singular o plural.


SN (v) -> nominal -> ser, estar, semblar.

               verbal -> tot el demés -> accions


CV: 

      CD: Respon a la pregunta Què?

            La, el, les, els.

       CI: A qui? Per a qui?

            li, els

      CC: CCL, CCT, CCI, CCM, CCQ i CCC.

    CRV: De -> en

            Amb 

            En   -> hi

            A

    C.Atr: Semblar, ser, estar.

             Ho

             Diu coses del subjecte.

Oracions impersonals -> Verb haver

                                       Fenòmens meteorològics. 

Subjecte elidit -> no està escrit, però està.

                           Ex. Menjo cada dia.

CN -> Diu coses d'un nom

          Ex. La xocolata calenta - La taula de fusta.

Entradas relacionadas: