Subordinades i adjectives

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,75 KB

 
LES ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES: Són aquelles que equivalen a un nom o substantives i per tant, poden fer les funcions pròpies d'un SN ( subjecte, CD, CRV, etc). CLASIFICACIÓ FORMAL [O.S.S]: Els elements que constitueixen les oracions substantives, les podem classificar en tres grups: O.substantives d'infinitiu, (verb apareix en infinitiu (aprovar,sortir,estudiar..). El subjecte d'aquest infinitiu no apareix. Sol coincidir amb un element que forma part de l'oració principal; en aquesta cas, tots els alumnes (aprovar les mates ). O.subst conjuntiva,la reconeixem per la particula subordinant que l'introdueix: (que o si ). O.subst interrogativa, es reconeix pel mot interrogatiu que la introdueix; pot ser un pronom (qui, que), d'un determinant (quin,quina,quins,quines) o d'un pronom adverbial ( on,quan, com, quant). LES ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVES: equivalen a un adjectiu i, fan la funció propia d'un SAdj (CN). Les introduïm amb un pronom relatiu, ( que,qui,què,qual). Aquets pronom relatiu té un significat i fa una funció sintàctica ( subj, CD, CI, etc.) dins l'oració adjectiva. FORMES I FUNCIONS DELS PRONOMS RELATIUS: hi ha quatre pronoms relatius invariables(que,qui,què i on),un de variable ( el qual,la qual,els quals,les quals) i un pronom relatiu neutre (la qual cosa o cosa que)

Entradas relacionadas: