Substantiu de compartir

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,99 KB

 
Reportatge: Gènere periodístic informatiu que pretén transmetre info de caràcter monogràfic sobre un tema. Estructura: -Títol /-Entrada /-Cos. Categories Gramaticals: Nivell semàntic: depen del significat. Hi ha mots plens (infermera,ploma,preocupació). Nivell Morfològic: Hi ha mots variables(senyor,senyora,senyors,senyores). El nivell sintàctic: Hi ha mots que exerceixen de nucli,determinen o fan de complement. Substantiu: Categoria que s'usa cuan volem designar conceptes(enamorament).Persones(escombriaire).Animals(Serp).O objectes(arracades). Concrets:(llapis) o abstractes(enveja). -Propis(Dosrius) o comuns(localitat), colectius(alumnat) o indiciduals(alumna). L'adjectiu: Expressa una qualitat o caracteris. Del substantiu k acompaña. Una locució adjectival és una expressió que funciona com un adjectiu: El meu avi sempre va ser d'esquerres(=esquerrà). Hi ha dos tipus: L'especificatiu: Delimina i concreta el sentit del substantiu; Els soldats derrotats travessaren la frontera(referencia als derrotats). L'explicatiu: Dona info no necesaria sobre el substantiu: Els soldats, derrotats, travessen la frontera(es refereix a tots el soldats).Preposició: -Atones: a,amb,de,en,per,per a -Tòniques: cap a,contra,des de,entre,envers,fins,ect.. Conjunció: categ. Ivariable. Cordinants(i,o,però) -Subodinants(que,quan,perquè) Interjecció: Invariable. -Propies: Normalment monosilabs: ei!, oh! -Impropies: visca!,Vinga! Habilitació: Quan la paraula canvia de cat-gram sense modificar forma. Adjectiu: la més productiva. Verb: pot substantivar l'infinitiu. Adbervi: Quan va sentir el sí, es va emocionar. Preposició: No esta mai dacord amb el que dic, sempre em dur la contra! Conjunció: Mai no he entès el perquè de la seva decisió. Numerals: vint-i-set. Ordinals: cinquena. Lexema: part de la paraula que aporta el significat bàsic. fuster,fusteria,fusteta. Sufixos: Son els més nombrosos i van darrere del lexema. Poden tenir més de un significat.Sempre son tonics.Desplacen l'accent del lexema.

Entradas relacionadas: