Tecniques de modicficació de conductes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,37 KB

 
tècniques de modificació de conducta: a) per adquirir o augmentar una conducta: 1:reforç positiu; consisteix en presentar una conseqüència positiva immediatament després de l'emisió d'una conducta determinada, augmentant així la probabilitat que la conducta es torni a repetir. 2:reforç negatiu: consisteix en l'eliminació d'un objecte o fet desagradable que antecedeixi a la resposta que ens interessa, fent que augmenti la freqüència de la conducta desitjada. 3:Modelatge; consisteix en donar l'oportunitat d'observar el comportament en una altra persona significativa per a ell i copiar la resposta observada. 4:Encadenament; consisteix a recompensar a la persona després de la realització d'una sèrie de conductes encadenades, formant una cadena natural de activitats. (per exemple si el nen primer deixa les coses de l'escola en la seva habitació, després es possa les sabatilles d'estar per casa i es renta les mans, li recompensarem amb el berenar.) b) per mantenir una conducta: 1:Reforçament intermitent: es tracta de presentar el reforçament de forma discontinua, és a dir, no reforçar totes les respostes, sinó solament algunes d'elles. aquest pas ha de ser gradual per no perdre la resposta. hi ha varis tipus de reforçaments; -reforçament intermitent de raó o nombre fixe de respostes; la recompensa es dona quan la persona cumpleix amb criteri fixe establert per endavant. -Reforçament intermitent de nombre variable de respostes; la recompensa s'administra segons valors que variïn de una a l'altra sobre la base d'un promès.

-reforçament intermitent d'interval fixe de respostes; la recompensa s'administra passat un temps fixe establert per endavant. -reforçament intermitent d'interval variable de respostes; la recompensa s'administra segons valors de temps que varien de una recompensa o una altre. c)Per eliminar una conducta; 1:extinició; es tracta de indentificar el refoçament que fa que una conducta es repeteixi i suprimir-ho per tal que la conducta desaparegui gradualment, és a dir, no donar la recompensa que la manté. quan s'utilitza aquest mètode al principi es produeix un augment de la conducta que volem eliminar. 2:Reforçament diferencial; Es tracta de reforçar de forma contínua a aquelles conductes que són incompatibles amb la conducta que es vol suprimir i no aplicar cap conseq¨`uencia a la conducta que es vol suprimir. 3:Cost de resposta o castig negatiu: consisteix en treure un reforçament disponible (alguna cosa que li agradi) com a conseqüència d'una conducta que volem eliminar. 4:Temps fora; es tracta de treure la persona de la situació en la que es troba quan realitza la cponducta que volem suprimir. 5:Saciació; Es tracta d'augmentar de forma considerable el refoç que manté una conducta per tal de que perdi el seu valor. (el nen que només vol patates freixides, doncs se li dona per desdejunar, menjar, berenar i sopar.) 6:Sobrecorreció; consisteix en corregir la resposta equivocada i fer la resposta correcta, corregint el que ha fet malament i deixant.lo millor que abans de realitzar la conducta incorrecta. 7:Càstig positiu; consisteix a aplicar una conseqüència punitiva o desagradable a una conducta per tal d'eliminar-la.

Entradas relacionadas: