Tecno

Clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 
4.Compara el significat de fibra, fil i filament. Les fibres són substàncies sòlides i flexibles, de forma allargada, molt primes i amb una llargada limitada. Els fils s'obtenen a partir de cargolar fibres o filaments i tenen una llargàtia il·limitada. Els filaments són les fibres, que tenen una llargària il·limitada, ja que la majoria han estat fabricats artificialment.
5.Quines són les principals característiques de les fibres naturals i sintètiques? Les fibres naturals són suaus, absorveixen bé la humitat, no irriten la pell, són fàcils de tenyir i dissipen l'electricitat estàtica. Les fibres sintètiques són resistents, mantenen la uniformitat, són impermeables, tenen poca higroscopicitat, tenen facilitat per acumular electricitat sintètica, dificultat per tenyir-se i poca resistència a les temperatures elevades.
8.Quines són les operacions necessàries per obtenir un fil a partir de les fibres? I dels filaments? Són necessàries les operacions de netejar, pentinar, estirar i torçar o cargolar.
10.Què signifiquen els termes "doblar" i "torçar"?
Doblar: Ajuntar dos o més filaments que quedin paral·lels.
Torçar: Cargolar
15.Quines són les dues operacions bàsiques del procés d'elaboració de teixits plans? La preparació de l'ordit i el teixit amb telers.
17.Descriu les funcions que fan la llançadora, les malles de lliços i la pua.
Llançadora: conté una bocina de fil, la bitlla, que després la trama.
Malles de lliços: es per on passes els extrems dels fils.
Pua: es per on passes els extrems dels fils per ser enrotllats, posteriorment, en un altre cilindre.
18.Quin sistema s'utilitza per fer teixits amb dibuixos complicats? El sistema jacquard.
19.Sabries explicar per quins motius el sistema Jacquard ha estat considerat precursor dels sistemes informàtics actuals?
Perquè les targetes perforades utilitzen el mateix sistema que el binari.
25.Per què es necessita molta mà d'obra en la confecció? Per què a cada màquina li pertoca una persona.
26.Per què són necessàries les talles? Que passaria si no hi hagués? Per saber quina és la roba que ens està bé. A uns ens aniria molt gran i als altres molt petita.
27.Avui en dia encara es realitza la confecció artesanal? Sí, pero amb poca freqüència.

Entradas relacionadas: