Tema 5

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,57 KB

 
1.- tipus de paraules segon l'accent.
son 3. agudes, planes,esdrúixoles.
2.-explica les paraules agudes.
- la sil·laba tónica es l'ultima.
-s'accentuen quan:
·acaben vocal
·acaben en vocal ­ mas s
·acaben en: -en, -in.
-la mayoria de les paraules agudes qe sobre la "e" i la "o" porten accenten tancat exepte paraules com: açò, allò, què, perquè i però.

3.-explica les paraules planes.
-la sil·laa tonica es la antepenultima.
-s'accentuen quan:
·no acaben en les terminacions anteriors
-l'accent que recau sobre la e o la o de les paraules planes pot ser obert o tancat segon la paraula.
4.-explica les paraules esdruixoles.
-la silaba tonica es la antepenultima.
-s'accentuen sempre.
5.-quins son els pronoms possesius atons i quan s'utilizen?
-mon -ma
-ton -ta
-son -sa
-cuan va dabant de paraules que expresen parentius i en les paraules casa i vida.

6.-quins son els pronoms interrogatius mes abituals.
-que? -com?
-qui? -on?
-quan? -per que?
-els signes de interrogacio i exclamacio solo es posen a final de la pregunta.
7.-que son els camps semantics?
son conjunts de paraules que pertanyen a la mateixa categoria gramatical i que comparteixen
algun tret de significat.Ex(futbol,basket, beisbol,polo).
8.-que es hiperonim?
inclou totes les paraules que integren aquest camp, cada un d'aquests mots es un hiponim.
9.-que es un hiponim?
als mots que tenen tots els trets semantics, o semes, d'un altre mes general, el seu hiperonim. 10.-de quina llengua prove el valencia.
del llati vulgar.(del poble).
11.-quines son les llengues romaniques?
-frances -catala -castella
-occita o provençal -sard -galaicoportuges.
-retic o romanx
italia
-romanes
-dalmata(desaparegut).

Entradas relacionadas: