Text dialogat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,31 KB

 
Text Dialogat
Es relacionen amb l'intercanvi comunicatiu
.Literaris:teatre, guió,canço,text filosòfic.
.Periodístics:entrevista,debat,tertúlia
.Científics:taula rodona, debat.
.Professionals:assamblea, reunió de treball
Caract. ling. i estruct.:
-participació activa dels interlocutors
-polofonia
-unitat discursiva
-abundànccia de pronoms personals i interrogatius
-adv. de negació i afirmació
-oracions interrogatives, afirmatives, exhoratives.
-utilització de fórmules:salutacions, comiats...
Regles de conversa o diàleg
-Confiànça entre interlocutors
-l'autoritat
-sentiments: por, amor, respecte...
-els costums socials
-cooperació entre interlocutors:
-màxmima de quantitat:els inter. proporcionen tanta info, com puguin,
-màx. de qualitat o de veritat:el q es diu és cert
-màx de manera:ser clars ordenats, i breus.
-principi de cortesía: ús de pron. personals adequats, ús de fórmules indirectas,ús del pl. per implicar a l'emissor.

Entradas relacionadas: