Text persuasiu

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,66 KB

 
Els gèneres d'opinió:Intenció:crear un estat d'opinió entre els lectors o oients a partir de les opinions de l'autor,q combina exposició i argumentació per fer assumir les idees expressades.
ARTICLE D'OPINIÓ:Definició:Text en que l'autor reflexiona sobre un fet d'actualitat o interès. Autoria:Signat per colaborador esporàdic o fixe Objectiu:Analitzar un tema des del punt de vista de l'autor per arribar a una cocnlusió q permeti al lector formar la seva opinió.Estructura:Lliure,depèn de l'estil de l'articulista i l'enfocament de cada text.Exposició dels fets que motiven article,discussió dels fets i conclusió Localització:Pàgines d'opinió o a cada secció al costat de lanotícia Tipus: Colum-na i bitllet:disposats,respect,en una colum o en una peça depokes linies però d'amplada superior a la columna.Col·labo-radors habituals i es situen al costat de la info de cada secció.Valoració de info q es refereixen a algun aspecte de la actualitat. Artcile de fons:Article d'opinió extens,escrit per autoritat o periodista especialitzat, per proposar reflexió en profunditat.Pàgines opinió o dossiers adjunts.Editorial: Expressa l'opinió del mitjà de comunicaci, sota la responsabilitat del consell de redacció o el director.Encapçalen la secció d'opinió.Se solen centrar en el tema q es considera important en la data de publicació.Predomina l'exposició i l'argumentació amb aparença d'objectivitat i rigor.Estructura i estil +formal q els articles d'opinió (sacrifici recursos estilístics personals per aparença neutralitat)
------------------------------------------------
Subordinació substantiva:completives (que,Ens han demanat que..),infinitiu (Et convé sortir..),relatiu (qui (precedit x det o pron) o que precedit x det o pron sempre) No s'esperaven el que van trobar,Ell és qui remena les cireres,interrogativa total (si) o parcial (pron què o qui o det quin i quant o adv quan on com).Subordinació adjectiva:explicatives afegeixen info a l'antecedent (Els tius q havien fet vaga...) o especificatives q restringeixen l'antecedent (Els tius,q ahvien fet vaga,...) i de participi (L'Oriol,enfadat,ca cridar)Subordinació adverbial:circumst o pròpia:temps,lloc,manera,participi,gerundi,infinitiu precedit x prep no circumst. o impropia:causal (causa pp),final (finalitat pp),concessiva (contrarietat q n impideix pp),condicional (condicio pp),comparativa o consecutiva (consec.pp)

Entradas relacionadas: