Tipus d'oracions

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,07 KB

 

tipus d'oracions segons la modalitat enunciativa: les oracions declaratives: que presenten un fet, un pensament. aquestes oracions tenen una entonacio descendent i el mode verbal propi es l'indicatiu. poden ser: afirmatives o negatives. les oracions interrogatives: que plantegen una pregunta tenen una entonacio ascendent solen portar el verb en indicatiu i poden ser de diverses menes: totals, directes, retoriques, confirmatories. les oracions imperatives:  que donen una ordre o estableixen una prohibicio. l'entonacio es descendent pero mes sobtada que la de les oracions declaratives. les oracions exclamativas: que expressen una emocio o un estat d'anim l'entonacio es emfatica amb oscillacions de la corba melodica i van encapçalades per un mot exclamatiu. les oracions optatives: que expressen un desig que solen utilitzar el mode subjuntiu i que van encapçalades per formes com que o tant de bo. tipus d'oracions segons les caracteristiques del verb: oracions predicatives: les oracions predicatives son constituides per un subjecte, explicit o implicit que designa l'entitat protagonista d'una accio o d'un proces , i el predicat, sempre explicit, que expressa l'accio que duu a terme o el proces que afecta el subjecte esmentat. oracions atributives: les oracions atributives es construeixen amb el verb copulatiu ser o amb verbs quasi copulatius com estar, semblar. son constituides per un subjecte que designa una entitat i el predicat sempre explicit que expressa una qualitat del subjecte esmentat. oracions impersonals: les oracions impersonals es contribueixen amb erbs que dsignen fenomens meteorologics i atmosferics en general o amb verbs fer,ser i haver-hi en aquest mateix sentit. oracions inacusatives: les oracions inacusatives son constituides per un predicat que expressa l'accio o l'estat i per un subjecte posposat al predicat i que te alhora caracteristiques de subjecte i altres de mes propies d'un complement.

Entradas relacionadas: