Ttttt

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,7 KB

 
Aparells implicats a la nutricio//;Aparell digestiu:s'encarrega de digerir els aliments i de convertir-los en substancies mes simples, passen a la sang i poden ser asimilats des de les nostres celules,Aparell resipatori:s'ocupa de l'intercanvi de gasos es a dir d'aportar oxigen i d'eliminar el dioix de cabroni.Aparell ciculatori:es fa carrec a traves de la sang, de transportar l'oxigen i les substancies aprofitables dels alimentsa les diferents cellules del nostre cos, perque aquestes els pugin utilitzas,d'altra banda tambe recull i transporta el dioxid de carboni i les substancies produides per les nostres cel`lules.L'aparell excretor;s'encarrega d'eliminar les substancies de rebuig que transporta la sang,Aparell digestiu:el tub digestiu:es un conducte de 10 metres constituid per la boca la faringe l esofag l'estomac l'intesti prim.l'intesti gros i l anus.Glandules digestives:son el conjunt de glandules annexes que secreten diferents substancies que son nessecaries per descompondre els aliments, son glandules salivals, el fetge i el pancres.Funcions Digestives: la ingestio:es l'entrada d'aliments al tub digestiu a traves de la boca durant la ingestio els elements son triturats per les dents mesclats amb saliva.Digestio:es la transformacio dels aliments en substancies mes senzilles anomenades nutrients, perque les celules pugin aprofitarles.2 tipus.Mequaniques:consisteix en tallar triturar i mescalr els alimens, es duen a terme principalment a la boca i al estomac.provoquen canvis fisics els aliments, com ara reduir-los a mida i mesclar-ne componenets, per facilitar les accions quimiques.Quimiquies:consiteix en transforma els aliments en compostos mes senzills, gracias a l'accio de substancies que provoquen els canvis quimics dels aliments

Aparell respiratori:es encarregat de prendre oxigen de l'aire exterior dur-lo a la sang i eliminar al mateix temps el dioxid de carboni,esta format pels pulmons les vies respiratories.Vies respiratories:son conductes i cavitats per les quals passa l'aire desde l exterior fins l interior dels pulmons i viceversa estan formats per ;faringe laringe bronquis fosses nassals traquea pulmons.Intercanvi de gasos;l'intercanvi de gasos entre el medi intern i el meid extern te lloc als alveols pulomars.L'aire carregat d'oxigen entra al sistema respiratori a traves de les fosses nassals on s'escalfa s'analitza s'humeja i es neteja de les particules que conte, ja que queden retingudes pels pels que revesteixen el vestibul nasal i pel moc de secretat per les vies respiratories,l'aire continua per la faringe i la laringe cap a la traquea, de la traqyea oassa aks bronquils i d'aquestes als bronquiols per acavar als alveols que es troben envoltats de un gran nombre de capilars sanguinis.inspiracio:el diafragma es contreu i baixa , els musculs intercostals es contreuen i les costelles pugen i es dirigeixen cap endavvant, el volum de la caixa toracica augmenta els puloms s'inflen i l'aire carregat d'oxigen entra als puloms.expiracio:el diafragma es relaxa i puja els musculs intercostals es relaxen i les costelles es desprimeixen, com a consequiencia d aixo el volum de la caixa toracia disminueix i l'aire carregat de dioxid de carboni surts dals pulmons,Bronquitises una malaltia dels bronquis deguda a l'infeccio d'un bacteri fet que provoca difficultats per respira.asma:es produeix per un estreniyment temporal dels conductes respiratoris, que dificulten la respiracio i provoca deficit d'oxigen ens els teixit.tuberculosi:es una malaltia contagiosa produida per un bacteri que destrueix el teixit del pulmo, es transmet de persona a persona a traves del aire.el refredat i la grip:son infeccions molt contagioses de les vies respiratories porduides per un virus, no hi ha cap tractament curatiu

Entradas relacionadas: