Unitats de convivència

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 

Altres actuacions per a infants i adolescentes en risc

1. Suport als joves tutelas i extutelats

Pla interdepartamental per a majors de 18 anys; s'adreça als menors tutelas x l'Administració de la Generalitat q n arribar a la majoria d'edat necessiten rebre orientació i ajuda n l procés d'inserció sociolaboral. S'hi poden acollir, els joves atesos en centres residencials d la DGAIA q han complert els 16, xtal q vagin assumint autonomia personal i es preparin progressivament x a l'àmbit laboral. El Pla té un programa d'inserció sociolaboral q inclou formació, suport n l procés d'inserció laboral i adquisició d'experiència n empreses col·laboradores. Els joves sense mitjans propis x assolir l'autonomia tenen la possibilitat de residir, temporalment, en pisos assistits.

2. Programes de prevenció

La DGAIA estableix convenis i subvenciona entitats d'iniciativa social i administracions locas q duen a terme programes de prevencio en:

Centres oberts: establiments destinats a la prevenció i atenció de menors n risc social fora d l'orari escolar.

Altres programes: actv. preventives diverses dirigides bàsicament a 1a infància.

3. Atenció a menors estrangers sense referents familiars

DGAIA disposa d'1 xarxa especialitzada d professionals i recursos x atendre akesta població. Els recursos q s destinen especificament a atendre akest col·lectiu son:Centres de 1a acollida: destinats als menors acabats d'arribar q necessiten un període d'adaptació i de valoració del seu itinerari migratori.

Recursos d'inserció sociolaboral: destinats a menors estrangers sense referents familiars en situació de desmparament i amb un projecte migratori possible.

Entradas relacionadas: