Valencia tema 4

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,11 KB

 
materials de consulta:un grup molt heterogeni de publicacions amb finalitat de les quals es arreplegar,organitzar informacio de qualsevol tema.Caracteristiques:--organitzen els conceptes alfabeticament o per temes--Segons el public a que van dirigits poden incloure una explicacio elemental o una explicacio amplia i profusa--Sovint inclouen ilustracions i grafics.Els materias de consulta son les enciclopedoes.--Enciclopedia general:sta ordenada alfabeticament i conte infotrmacio sobre qualsevol cosa --enciclopedia tematica:esta especialitzada en un tema concret.Camp semantic:conjunt de paraules que pertanyen a una mateixa area de significat.Poden ser:--Tancats:que inclouen un nombre de paraules determinat --Oberts:quan no es pot concretar la quantitat de components que els formen.Hiperonim:es la paraula que te significat mes ampli i que inclou el de les altres paraules del camp.L'hiponim:te un sentit mes concret.Cohesio:es la propietat del text que permet que aquest aparega com un tot ben lligat. Mecanismes sinatactics:conectors.Mecanismes lexics:son aquells relacions que es basen amb les relacions que estableixen les paraules d'un text,aixi com es les repeticions,elisions,etc.Camp nocionals :Tenen una abast mes ampli,i inclouen altres paraules que hi tenen ralacions.Sons lateral: estan representats per la grafia l i pels digrafs;l.l.ll.tl,tll.Sons nasals:-M davant de p,b,m.Execepcio prefxos:con-,en-,in- i duen N davant F

Entradas relacionadas: