Variacio diafasica

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,72 KB

 
Variació diafásica: S'anomenen registres lingüistics les variacions del llenguatge que es produixen depenent dels components de la situació d'ús. Hom empra el concepte de compétencia lingüistica per a referir-se a la disponibilitat de recursos i estratégies lingüistiques i discursives que té el parlant d'una llengua a l'hora d'usar el registre adequat en els diversos contextos situacionals possibles. La relació més habitual de registres considera el col.loquial, el vulgar, el cientificotécnic, el juridicoliterari i el periodístic. Molts lingüistes afigen ací l'estándard, tot i que per les qualitats que presenta hauria de ser una varietat considerada també en tractar l'ambit de la diatopia.
Normativització lingüística i varietat estándard: La llengua estándard és una varietat que s'ha creat amb un nivell elevat de codificació per a servir de norma, de model de referéncia a tots els usuaris d'aquesta llengua i per als ámbits públics. L' existéncia d'una llengua estándard facilita que hi haja una consciéncia de comunitat lingüistica i una percepcio positiva de la llengua.Sobre aquesta varietat recau la convenció social de ser la més correcta lingüísticament. Satisfá la necssitat de disposar d'unes normes lingüistiques compartides.El procés d'estandardització consisteix en establir unes normes d'ús de aquesta varietat estándard.

Entradas relacionadas: