Verb estrenyer

Enviado por anibal y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,61 KB

 
admetre,admés,admetent/atendre,atés,atent/apareixer,aparegut,apareixent/aprendre,aprés,aprenent/caldre,calgut,calent/caure,cagut,caent/cloure,clos,cloent/cobrir,cobert,cobrint/complir,complit,complint/coneixer,conegut,coneixent/córrer,corregut,corrent/coure,cogut,coent/creure,cregut,creent/dependre,depés,depenent/dir,dit,dient/dissoldre,dissolt,dissolent/doldre,dolt,dolent/dur,dolgut,duent/empenyer,empés,empenyent/encendre,encés,encenent/escriure,escrit,escrivint/establir,establit,establint/estrenyer,estrent,estrenyent/fer,fet,fent/fondre,fos,fonent/haver,hagut,havent/imprimir,imprés,imprimint/jeure,jegut,jaent/mereixer,meresent,mereixent/moldre,mòlt,molent/morir,mort,morint/obrir,obrit,obrint/ofendre,ofés,ofenent/pertanyer,pertanyut,pertanyent/plaure,plagut,plaent/pondre,post,ponent/prendre,prés,prenent/pretendre,pretés,pretrenent/resoldre,resolt,resolent/riure,rigut,rient/romandre,ROMàs,romanent/sofrir,sofrit,sofrint/soler,solgut,solent/suplir,suplit,suplint/suspendre,suspés,supenent/tenir,tingut,tenint/treure,tret,truent/valer,volgut,valent/venir,vingut,venint/viure,viscut,vivint.// el cotxe es va estravellar contra un arbre morint tots els ocupantsMAL/el cotxe es va estravellar contra un arbre i van morir tots el ocupantsBIEN//PARTICIPI=obrir/cobrir=obert/cobert./

Entradas relacionadas: