Verbs acabats en eixer

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,67 KB

 


-DISS. Verbs: dissimular, dissociar, dissoldre (dissolvent, dissolució), dissipar, dissecar, disseminar. Altres paraules:  dissident, dissabte. Excepcions: disèpal (2 pètals), disenteria

- SUPERLATIUS CLÀSSICS (Bellíssima, interesantissim).

- FEMENINS (que estan creats a partir d'un masculí): alcaldessa, metgessa, jutgessa, mestressa, sastressa, abadessa, deessa, sacerdotessa, baronessa, duquessa, comtessa, marquesa, Princesa.

     Excep: burgesa (no porta u), pagesa, feligresa ("gres" i no dobla s)

- GRESSIÓ: Agressió (agressiu, agressivitat); Progressió (progressar, progresso); Transgressió (transgressor); Regressió (regressar, ingressar, ingressos). Hostessa de congressos (per ingressos).

- MISSIÓ: missió, (missioner, missiva, missatge, míssil, missa), (re)Transmissió, comissió (comissari, comissaria, comissionat), emissió (emissora), dimissió, omissió, remissió, admissió, submissió↔submiso 

- PRESSIÓ: pressió (pressionar), impressió (impressionar, impressora, impressionisme), depressió (antidepressiu), compressió (compressor), opressió (opressor), repressió (repressor)(pressa=prisa i depressa).  Nota: cal anar en compte amb els participis                                 -S-

-Els participis masculí/ singular acabats en S no doblen en els derivats

     Conclòs (conclosa), difós (difosa), estés (estesa), ofés (ofesa)

     Els participis no doblen: Prendre, pres, presa. Emprendre, emprés, empresa. Sorprendre, sorprés, sorpresa.  Comprendre, comprés, compresa. Imprimir, imprés, impresa. Fondre, fos, fosa

Nota: Presa de pantano ni de animal ni compresa substantiu ni impresos doblan la s però impressora sí.

- Els gentilicis masculí/singular:

     Francés (francesa), Hongarés (hongaresa), Anglés (anglesa), Polonés (polanesa), ucraïnés (ucraïnesa), xinés (xinesa), japonesa.

     Excepció: Rus (russa), Suís (Suïssa), bielorús (bielorussa) perquè Rússia, Suïssa i Bielorússia ho porten.

- POSAR: Posar (posició), imposar (imposició), reposar, exposar (expositor), proposar (proposició), disposar (dispositiu, diapositiva), oposició (opositor), posicionar, esposa, positiu

- CULTISMES: Tesis (tesi), Crisis (crisi), Docil (dòcil), Análisis (anàlisi), Ósmosis (osmosi), diálisis (diàlisi), tuberculosos (tuberculosi)

-Ç i C-

ç (a, o, u). Són les mateixes que la z en castellà    c (e, i)

Sufix: (Ança i ença): confiança, venjança, esperança, renaixença, tinença

Ni Ansa, pansa,dansa son sufixos. Ojo plaça-places, dolços-dolces, ací


-DISS. Verbs: dissimular, dissociar, dissoldre (dissolvent, dissolució), dissipar, dissecar, disseminar. Altres paraules:  dissident, dissabte. Excepcions: disèpal (2 pètals), disenteria

- SUPERLATIUS CLÀSSICS (Bellíssima, interesantissim).

- FEMENINS (que estan creats a partir d'un masculí): alcaldessa, metgessa, jutgessa, mestressa, sastressa, abadessa, deessa, sacerdotessa, baronessa, duquessa, comtessa, marquesa, Princesa.

     Excep: burgesa (no porta u), pagesa, feligresa ("gres" i no dobla s)

- GRESSIÓ: Agressió (agressiu, agressivitat); Progressió (progressar, progresso); Transgressió (transgressor); Regressió (regressar, ingressar, ingressos). Hostessa de congressos (per ingressos).

- MISSIÓ: missió, (missioner, missiva, missatge, míssil, missa), (re)Transmissió, comissió (comissari, comissaria, comissionat), emissió (emissora), dimissió, omissió, remissió, admissió, submissió↔submiso 

- PRESSIÓ: pressió (pressionar), impressió (impressionar, impressora, impressionisme), depressió (antidepressiu), compressió (compressor), opressió (opressor), repressió (repressor)(pressa=prisa i depressa).  Nota: cal anar en compte amb els participis                                 -S-

-Els participis masculí/ singular acabats en S no doblen en els derivats

     Conclòs (conclosa), difós (difosa), estés (estesa), ofés (ofesa)

     Els participis no doblen: Prendre, pres, presa. Emprendre, emprés, empresa. Sorprendre, sorprés, sorpresa.  Comprendre, comprés, compresa. Imprimir, imprés, impresa. Fondre, fos, fosa

Nota: Presa de pantano ni de animal ni compresa substantiu ni impresos doblan la s però impressora sí.

- Els gentilicis masculí/singular:

     Francés (francesa), Hongarés (hongaresa), Anglés (anglesa), Polonés (polanesa), ucraïnés (ucraïnesa), xinés (xinesa), japonesa.

     Excepció: Rus (russa), Suís (Suïssa), bielorús (bielorussa) perquè Rússia, Suïssa i Bielorússia ho porten.

- POSAR: Posar (posició), imposar (imposició), reposar, exposar (expositor), proposar (proposició), disposar (dispositiu, diapositiva), oposició (opositor), posicionar, esposa, positiu

- CULTISMES: Tesis (tesi), Crisis (crisi), Docil (dòcil), Análisis (anàlisi), Ósmosis (osmosi), diálisis (diàlisi), tuberculosos (tuberculosi)

-Ç i C-

ç (a, o, u). Són les mateixes que la z en castellà    c (e, i)

Sufix: (Ança i ença): confiança, venjança, esperança, renaixença, tinença

Ni Ansa, pansa,dansa son sufixos. Ojo plaça-places, dolços-dolces, ací

Entradas relacionadas: