Verbs acabats en ejar

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

 

*ACJECTIU: es la paraula que expressa una qualitat o característica del nom al qual acompanya i amb el qual concorda en genere i en nombre.TIPUS:-VARIABLES: tenen una forma per al masculí i una altre per al femení, el plural es forma afegint S o ES al singular-INVARIAVLES:tenen una única foma per al masculí i el femení, els adjectius acabats en -AÇ,-IÇ,-OÇ tenen una terminació per al singular pero dues per al plural. GRAU DE L´ACJECTIU:-POSITIU:expresa tan sols una qualitat.-COMPARATIU:expressa amb quina intensitat es posseeix una qualitat respecte d´altres elements:inferioritat,igualtat i superioritat.-SUPERLATIU RELATIU:expressa una qualitat en el seu grau mes alt en relació amb la d´un conjunt.-SUPERLATIU ABSOLUT:expressa una qualitat en el grau mes alt i la posseeix sempre.

*PRONOM:son les paraules que es refereixen a un nom conegut i el substitueixen.TIPUS:-PRONOMS PERSONALS FORTS:es refereixen a les tres persones del verb, tant del singular com del plural, poden funcionar i pronunciarse sols.-PRONOMS PERSONALS FEBLES:son monosil.Labs atons que van colocats al davant o al darrere d´un verb,es poden clasificar-reforçadés:van davant del verb començats en consonant.-elidides:van darrere dels verbs començats en vocal o H.-planes:van darrere dels verbs acabats en consonant o U.-reduïdes:van darrere dels verbs acabats en vocal que no sigui U.-PRONOMS RELATIUS:es refereixen a un nom aparegut abans en l´oració i fan denllaçentre les dues parts que formen l´oració conposta, poden ser variables o invariables.

*L´ACCENT Diacrític:es el que es posa en unes paraules per distingirles d´unes altres que s´escriuen igual pero que tenen significats diferents.

*LA DIERESI:es el signe grafic que s´escriu damunt la U dels grups GÜE,GÜI,QÜE,QÜI per indicar que es pronuncia, i damunt les vocals i,U per indicar que no formen diftong amb la vocal anterior o posterior.


*LA Derivació:-SUFIX:es un afix que afegim darrere d´un lexema per modificarne o matisarne el significat, tipus: nominalitzadors,adjectivadors i verbalitzadors.-INFIX: es un afix que s´intercala entre el lexema i el sufix, on fa de coixí fonetic; nomes en alguns casos afegeix algun matis semantic.

*LA NARRATIVA DE Tradició ORAL:-LA RONDALLA: es una narració popular breu que es trasmet oralment de generació en generació i que explica uns fets d´una manera senzilla. -LA LLEGENDA: es una naracio popular d´esdeveniments,sobint amb un fons real,que pretén explicar l´origen d´un fenomen.

DICTAT

Resulta increïble observar com la realitat supera gairebé sempre la ficció.Les inundacions produïdes per les aigües de mars i de rius que sacsegen un país sencer,els terratrèmols,les erupcions volcàniques,els incendis,però també les guerres i els accidents atribuïbles a causes humanes,ens recorden que no vivim aïllats en una bombolla,que la vida humana és fràgil i que no existeix la seguretat total.Què podem fer per protegir-nom d´aquesta allau de possibles amenaces?Fer tot el possible per evitar allò que és evitable i mirar la sort de reüll per si ens pot servir d´ajud. 

Entradas relacionadas: