Verbs regulars irregulars

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,06 KB

 

verbs regulars- mantenen el mateix lexema

verbs irregulars- canvis ortografics en les terminacions o a l'arrel

lexema- part invariable de la paraula

afixos- s'afegeixen al lexema per modificar el significat.

-sufixos- darrera del lexema

 -prefixos- davant del lexema

morfema gramatical- s'afegeix al lexema per aportar significats de genere nombre persona i tempstext instructiu- per donar ordres, orientacions, consells...

estructura: presentació: s'hi explica la finalitat, els materials o els ingradients que es faran servir.

procediment: es diuen les accions que s'han de fer i s'explica com es fan.

característiques: verbs en imperatiu, lexic exacte i precis, no hi ha d'haver adjectius qualificatius innecesaris, l'ordre de les accions es mol important, moltes expressions de temps, títols i subtitols, imatges, paràgrafs curts, expresar la finalitat d'una acció i explicar com s'ha de fer.

Entradas relacionadas: