Versicles del Llibre d’Amic e Amat de Llull i influencia trobadoresca

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,53 KB

LA PROSA DELS SEGLES XIII I XIV:La crisi de l'esglesia i els escriptors dels segles XIII i XIV: l'esglesia anava adquirint un poder polític i economic molt important, sobretot durant els segles XII i XIII. En aquest marc hem de situar les figures de Ramon Llull i d'Arnau de Vilanova, van voler dur a terme els seus ideals de reforma de l'Esglesia per mitjà de la litertura. Aquesta crisi de l'Esglesia va anar acompanyada d'una crisi demografica molt greu a causa de les pestes. Com a consequencia la gent va anar abandonant les creences religioses. Els escriptors son un reflex clar de la crisi. RAMON LLULL:Els inicis: Mallorca (1232-1233 o 1315-1316) Tunis. Prevenia d'una familia noble. Es va casar amb una noia, Blanca Picany i van tenir un fill i una filla. Llull pasava el temps enamorant-se d'altres dones. Durant cinc nits va tenir una visió: se li va apareixer Jesucrist crucificat mentre ell escrivia poesia amorosa. Va pensar que Deu el cridava a dur una vida diferent, va vendre tot el que tenia, donar tots els diners a la seva dona i als seus fills i anar-se se'n en pelegrinatge a Galicia. Despres es va passar nou anys dedicat a formar-se intel·lectualment. Es va retirar en una cova del puig de Randa, va escriure l'esbos d'una obra immensa per convertir els infidels: l'Art abreujada d'atrobar veritat. """L'art de Llull es una colla de tecniques i metodes per ensenyar la doctrina veritable""" va fundar una escola a Miramar amb finalitat de formar-hi missioners visites a la universitat de Paris per llegir.hi comentaris sobre el seu Art. Etapa misionera, on volia aconseguir del papa la fundació de col·legis d'ensenyament de llengues, que emprengues de la conquesta de Terra Santa, pero la cuira romana no li ho va acceptar. Va decidir viatjar tot sol a Tunis per convencer els savis mahometans que estaven equivocats, pero nomes va aconseuir que l'expulsessin del pais. Es va embarcar de nou cap a Tunis i va morir durant el viatge de tornada a Mallorca. La llengua: obra en catala (265titols) i en llati, tambe obres en arab. Va escriure en català obres cientifiques i filosófoques. L'obra: OBRES EN VERS: una bona part de la produccio respon als projectes de conversio que sempre va tenir. El llibre mes poetic el va escriure en prosa ? Libre d'Amic Amat. Aixo va ser prou innovador perque en aquella epoca tota la poesia s'escrivia en provençal. "Lo concili" reflex de l'epoca. "Lo desconhort" es l'obra amb una gran força dramatica i amb moltes notes autobiográfiques. I a "Cant de Ramon" un balanç de la seva vida i confessa que es troba sol i se sent menyspreat. Hi expressa els dubtes que te sobre tot el que ha fet, pero es mante fidel als ideals que s'havia proposat. """Va decidir seguir el cami que deu li assenyalava, Llull es va proposar tres grans objectius: 1.)Convertir els infidels. 2.) Escriure un llibre per convencer els infidels dels seus errors. 3.) Visitar reis i papes per aconseguir diners i poder fundar monestirs per formar-hi missioners.""" OBRES EN PROSA: 1.) Libre de contempació (1272-1275). Llibre enciclopedic que vol demostrar la çTrinitat divina i adoctrinar els diversos profesionals de l'epoca sobre aquest tema, reflecteix molt be les formes de viure i de pensar. 366 capitols molt intensos. 2.) Libre de l'ordre de cavalleria (1275-1276). Doctrinal del perfecte cavaller, origen i noblesa de la cavalleria, ofici de cavaller, cerimonial que comporta, simbolisme de les armes, etica cavalleresca... 3.) Libre d'Evast e Aloma e Blanquerna (1283-1286). Novel·la que narra la vida de Blanquerna, un noi que havia estat destinat a casar-se pero que va preferir seguir la vida religiosa. 4.) Libre d'Amic e Amat (1286). obra maestra de la mistica i de la literatura. Influencia trobadoresca, arab i del llibre de l'Antic Testament, el Cantic dels Cantics, en 366 versicles molt breus. Es basa en una gran metafora en que l'home es l'Amic, Deu es l'Amat i el que senten l'un per l'altre es l'Amor. Llibre d'abstraccions i de lirisme.

5.) Libre de meravelles o Felix (1288-1289). **Faula: Els protagonistes son animals per el qual sempre hi ha personificacions i al final acaben amb una moralitat o una conclusió moral. ARNAU DE VILANOVA: Valencia 1238/1240. Vaaprendre l'arab i es va familiaritzar amb la cultura musulmana. Va estudiar medicina a Napols i a Montpeller, on va ser profesor. Va morir navegant cap a genova el 1311. Confessió de Barcelona, Lliço de Narbona, Raonament d'Avinyó i Informació espiritual.FRANCESC EIXIMENIS: Girona 1327. Es va fer franciscà i va anar a estudiar a les universitats mes famoses d'Europa. Mestre en teologia i va morir com a bisbe d'Elna el 1409. Lo Crestià, una enciclopedia del saber cristià de l'epoca que tracta temes com la teologia, l'ascetica, la moral i la politica. Lo libre dels angels, Lo libre de les dones, Vida de Jesucrist i Cercapou. VICENT FERRER: Valencia 1350. Format a Barcelona, Lleida i Tolosa. Predicador i va intervenir en politica. Representant del regne de Valencia. Els seus sermons contenien molts exemples que seguien gairabe sempre la mateixa estructura: presentacio del cas, dramatització i moraliotzació. ANSELM TURMEDA: Mallorca 1352-1355. Estudiar a Lleida i a Bolonya, es va convertir a l'islam i va anar a viure a Tunis, on va exercir carrecs importants de l'administració i hi va morir el 1423. Llibre dels bons amonestaments, les Cobles de la divisió del regne de Mallorques i La disputa de l'ase contra.... Llibre dels bons... es l'obra mes important, es tracta d'un conjunt de consells morals en vers, en estrofes amb versos de rima facil. Va tenir una gran difusió a les escoles de l'epoca i entre la pagesia fins al final del segle XIX. LES 3 VIES: 1.) via purgativa, l'amic haura de deixar enrere tots els bens materials i la vida terrenal, aixó li comportara plors. 2.) via il·luminativa, l'amic ja se sent il·luminat per l'amor de Deu, encara te dubtes 3.) via unitiva: en que l'amic mor en deu.

Entradas relacionadas: