Xul4

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,76 KB

 

4.NIVELLS CONSTITUTIUS /BENEFICIS VERTU=-producte basic:consisteix en en l'aportacio d comunicacio i estatuts.-Producte tangible:basicament esta integrat per la marca,disen,i kualitat del producte i es relaciona amb els beneficis accesoris i estetics.-Producte augmentat:El podem relacionar amb els beneficis simbolics(garantia)./L'impacte del servei majordom en el posicionament ,posiciona la marca com marca premium,de luxe i glamour.Vertu te un gran interes en llançar una gama d productes am el nom de ferrari,ja k aixi es reforça el posicionament de la marca,una linia d luxe i exclusivitat.A mes es presenten majors posibilitats d segmentacio.Tb vertu es beneficia del caracter de marca global d ferrari.

COMPONENTS PRODUCTE BEZOYA PREMIUM=-La kualitat(baix contingut sodi)/disseny amb el nou format d les ampolles + atractiu/La marca,ja k s'utilitza una marca forta avantatge competitiu./El servei al client (amb la seva pag.web).El component + important seria el packaging i la marca.Respecte a l'estrategia  hem de parlar d'una estrategia d'extensio d marca:-Marca bezoya.es una marca linia,ja k es tracta d'un conjunt d productes coherents sota el mateix nom./Marca Pascual Nature.Es tracta d'una marca font.A la marca nature se li associen fortament les connotacios de la marca pascual. A tots els envasos d bezoya apareix el logo d pascual,per tant podem parlar de marca garantia

METODE FIXACIO PREUS EASY CUT=1.Podem parlar de fixacio de preus a partir d marges (s'intenten ajustar els costos al maxim)2.Metode basat en la competencia, ja k te en compte els preus d la competencia per fixar els seus. Estrategies fixacio preus:Descomptes.per exemple si s'adkireix servei  x internet./Us d preus psicologics.Tallats d cabel per 9 euros./Estrategia competitiva,en aket cas de preus descomptats.S'utilitzen sempre preus baixos per atreure als consumidor sensibles al preu

OPINIO AUMENT PREU POT VARIAR VENDES EN TABAC=Sembla dificil k un augmen d preu pugui fer variar la demanda amb les dades k tenim fins ara.Per tant parlem de demanda inelastica per al tabac.L'elasticitat d la demanda ens mostra kina relacio existeix entre una variacio percentual del preu i el seu impacte sobre la kuantitat de producte demandada,en concret, sobre la variacio percentual d la demanda.TB hi ha bens molt sensibles al preu,en ells petites variacions en el preu provoquen grans variacions en la kuantitat demandada,son bens amb demanda elastica.

ESTRATEGIES D DISTRIBUCIO NESTLE,SENSEO..=Nespreso:(cafe)Tenim canal directe,basat en web,a la xarxa de botigues propies i telefon.La cobertura d mercat es fa a traves de dist.exclusiva en el cas de les botigues propies tant per cafe com per cafeteres./Finalment tenim distribucio multiple si atenem k utilitza diversos canals per arrivar al consumidor.Senseo:El canal es indirecte curt i indirecte llarg(a traves de supers i grans superficies).La cobertura dem mercat es produeix a traves d'una dist.selectiva.S'utilitza multiplicitat dels canals per arribar al consumidor.Posicionament:En el cas de nespreso transmet una imatge d'exclusivitgat mentre k senseo dona una sensacio mes popular.

LONGITUD CANAL JAUREGIA D ANIZ=Distribucio directa amb canal tipus A,es a dir, no existeixen intermediaris entre empresa i consumidor.En aket cas es tracta d'un conflicte destructiu, ke ha provocat l'abandonament del canal d dist. d'aketa familia per desenvoluparne un d nou.Ja k estem parlan de diferents nivells dins del canal,parlarem d'un conflicte vertical.

ELEMENT CONCRET DL MIX ES STEINWAY=El titold'artista steinway es una activitat d comunicacio k es correspon am les relacions publikes,ja k es tracta d'una activitat am k l'empresa tracta d crear o mantenir una relacio am els diversos publics del seu entorn a fi d promoure una imatge favorable dels seus productes.(avantatge:no suposa cap cost)

TIPUS COMUNICACIO SHACKLETON=Primer va utilitzar mark.directe am els seus clients,Posteriorment la campanya s'ha convertit en una accio de marketing viral i la podem considerar dins del buzz-marketing.

a)Emissor(Shackleton com a font primera de comunicacio/b)Codificacio-El concepte d'ijam,la imatge,el producte i el seu packaging.c)Missatge-Indirecte i emocional.d)Suport-correu,despres internet.e)Canal-A mig cami entre els personals i impersonals.f)Descodificacio-El client havia d'atribuir un significat a l'ijam.g)Receptor-Clients.h)Resposta.i)Retroalimentacio:felicitacions,critiques.j)Soroll-Video al you tube ja k no era controlable x l'empresa

Entradas relacionadas: