Cat

Clasificado en Español

Escrito el en español con un tamaño de 1,56 KB

 
sustantiu
flxio genere: _-a al masculí_canvia vcl finl x a_-oleg=ologa_+n (cosí) o +s (gos)_sufíxos specífics: -essa, -ina, -iu, -ot (abella)_cmpltmnt difrnts amo-mstrsa_= msclí i fmní (bltaire)_no vria (rsiñl)_vria significt al cnviar genre (el,la clau)_els afores, la calor.
sufixos
tipus derivts: -noms [drivts noms(clctius jove/nalla, nms fruits,prsones llocs), drivts adj, drivts vrb.
a/e silabes atones
_sustantius: msclins acabn am e, excepcions dia-fmnins acabn am a excepcions clase-nms lletres-acvts en -ista -ma -arca -cida -ets -ita.
_adj:cavn am e msclins i a fmnins-algns tnen 1a trmincio-algns cavn am a.
_vrb:trmincions vrbals, si lultim so s representa x a, - ls vrbs nexer peixer treure jeure.
flxio genere adj variables:_a al mscli_ e, o, u pasa a -a (europeu, agre fondo)_pdn produir cnvis fnetics o rtografics. invariables: acvts en (a cida ista)(al el il)(ant ent)(AR or)(e ble)(aç iç oç).
flxio nmbre adj. _s al singlr_acvts am s x tx ix ç, afegim os_cavn en sc st xt ig afgim s, os
o/u silbs atnes ls msclins acabn n o ferro carro pro algns en u crreu. en families de paraules cl mirar l primitiu. atncio vrbs irreglrs: tossi tusso, sortir surto
strctra rprtatge i crnica titlar entradeta tncament(nu+ rprtatge) cos materialgràfic destacat

Entradas relacionadas: