Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Geología de Oposición

Ordenar por
Materia
Nivel

Com es distribueix la població per la superfície terrestre?

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,29 KB

L'energia solar proporciona una temperatura suau a la superfície terrestre, i manté en funcionament la dinàmica atmosfèrica, el cicle de l'aigua, els agent geològics i la biosfera. Aquesta es reparteix de manera desigual sobre la superfície terrestre a causa de la forma esfèrica de la terra i la inclinació de l'eix de rotació terrestre respecte dels raigs solars. Aquest repartiment heterogeni de la calor té conseqüències diverses. Grans diferències de quantitat d'humitat entre diverses zones del planeta. Aixo + dferències de temperatura = existència de diversos climas. Diferències de temperatura entre equador i els pols originen corrents tèrmics a l'atmosfera i als oceans. Van de les zones més càlides a les més fredes.

Meteorització de les roques

Clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

Roques industrials: són d'utilitat a l' home , ja sigui de manera directa o després d'haver experimentat un tractament adequat. Són roques que s'aprofiten per les seves propietats fisicoquímiques, independentment de les substàncies i l'energia que es pugui extreure. Conca hidrogràfica: el conjunt territorial que vessa les seves aigües superficials i el seu aqüífer dins una mateixa conca, alimentant d'aquesta manera un riu principal que recorre aquesta conca i recull al seu pas les aportacions de qualsevol afluent que hi vagi a parar.

b)
-
Les centrals tèrmiques que func combustibles
fòssils no renovables, a més de emetre Ço
2
i ergenergètic en
els de l’economia enfront del petroli és molt gran.