Apunts oració composta

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 16,69 KB

 
Desembre 2015 (MP)
DE LA LLENGUA OFICIAL PER A LES COSES D'INTEL·LIGÈNCIA.
Desembre 2014 (A)
Carme Junyent, Fundació Interarts

1.1.- Funció dels fragments subratllats: (M)

- que el català és la nostra única llengua oficial, per a coses d'intel·ligència... --> O. Subordinada substantiva/completiva de CD
- que difícilment pot donar-ne l'actual Barcelona una altra de millor a un espectacle d'art. --> O. Subordinada substantiva/completiva de CD
- persones de diferenta naixença, de distinta parla familiar, no catalana i castellana solament, sinó francesa i anglesa i altres --> Subjecte
- en què --> CCL
1.1.- Funció dels fragments subratllats: (A)
- que els estats monolingües al món són una raresa. --> CD
- ens --> CI
- un procés de revitalització --> CD
- que ha obert els ulls als europeus. --> CN
- la gent --> CD
1.2. Escriviu els infinitius corresponents als verbs de la primera conjugació del fragment:
M = És per això ... Amb son motiu.
- Adopatar --> Adoptí
- Exposar --> Exposí
- Organitzar --> Organitzí
A = El nostre país ... Reciprocitat.
- Revitalitzar --> Revitalitzí
- Generar --> Generí
1.3. Escriviu un text breu en què expliqueu el sentit del text (50 mots) (P)
El text, ens fa reflexionar sobre que si es fa una obra, concert, espectacle... Al nostre país, a Catalunya, és normal que totes les invitacions, catàlegs, rètols... Estiguin en català, ja que és la nostra llengua. Encara que pugui haver-hi gent 'un altre país.
2.- Llegiu aquest text i responeu a les qüestions següents:
Joan VENY, Llengua històrica i llengua estàndard, 2001, text adaptat. (AM)
2.1. A què es refereix Joan Veny quan parla de la codificació fabriana?
A la normativització de la llengua catalana. (AM)
2.2. Al text heu llegit: És cap als anys 80 que ... Televisió. En quin àmbit d'ús situaríeu aquests mitjans? Esmenteu-ne i comenteu-ne alguns.
En l'àmbit públic no oficial, ja que són dels anys 80. Aquest àmbit engloba la major part dels diaris, emissores de ràdio, canals de televisió... En català. Com per exemple; TV3 entre altres. Actualment s'ha aconseguit (tot i que hem lluitat molt) més expansió de la nostre llengua. (AM)
2.2. Al text heu trobat els mots FRE i FORNIRAN. Digueu un sinònim (P)
- Fre: limitació.
- Forniran: proporcionaran.
2.3. Escriviu els infinitius corresponents als verbs de la segona conjugació del primer paràgraf. Conjugueu-ne la segona (M)/ primera (A) persona del plural del perfet simple (passat simple) i la primera (M)/ segona (A) persona del plural de l'imperfet de subjuntiu.
- correspondre --> corresponguéreu (M)/ corresponguérem (A) --> corresponguéssim (M)/ corresponguéssiu (A)
- adscriure --> adscriguéreu (M)/ adscriguérem (A) --> adscriguéssim (M)/ adscriguéssiu (A)
- ser --> fóreu (M)/ fórem (A) --> fóssim (M)/ fóssiu (A)
3. Argumenteu l'afirmació següent sobre l'ús del català (50 mots).
Canviar les actituds lingüístiques dels catalanoparlants és tan important com l'aplicació d'una política de normalització lingüística o encara més. (AM)
- És cert, una llengua no mor fins que deixa de ser parlada o escrita, per moltes opressions que facin les llengües properes (com pot ser el castellà). El català no morirà mai fins que els catalanoparlants volguem ja que en cas d'opressió, en parlem en família o entre amics.
3. Indiqueu l'anàlisi correcta de les oracions o els sintagmes marcats (P)
3.9. Li plau -que hi ha una immensa gernació de gent a la manifestació.- --> SUSBJECTE
3.10. Finalment s'acomplia -que la seva proposta era útil.- --> SUBJECTE
3.11. Un laboratori de dimensions i infraestructura adients -per a poder treballar.- --> COMPLEMENT DE L'ADJECTIU
3.12. Disposar d'un laboratori de dimensions i infraestructura -que eren adients per a poder treballar.- --> CN
3.5. Empleneu el buit de les oracions següents amb els pronoms relatius adients i en la forma correcta. (P)
3.13. Tantes pel·lícules QUE fan a la televisió, i no en fan cap de bona.
3.14. Bat del clares a punt de neu al bol ON hi ha el sucre i afegeix-les a la mescla.
3.15. Els companys DELS QUALS m'has parlat m'han passat els seus apunts.
3.16. Les coses A LES QUALS hem renunciat no eren gaire importants.
3.7. Contesteu: (P)
3.17. Quina oració conté la forma perquè amb el valor de conjunció causal?
- M'he presentat aquí perquè tingui l'oportunitat de veure't.
3.18. D'aquestes frases, només hi ha una que és del tot correcta segons la normativa vigent. Quina és?
- Els seus pares s'adonaven que cada dia tornava més tard.
3.19. Només una de les oracions següents és correcta. Quina és?
- Es tracta d'una amiga en qui penso sovint.
3.20. Considereu l'oració següent:
- "El noi que més havia estudiat va veure -com obtenia una nota brillant.-"
Quin tipus d'oració és i quina funció correspon a la seqüència subratllada?
- Oració subordinada substantiva completiva. Funció de CD.
3.21. Quin és l'antecedent de la forma LI que es troba en el fragment següent:
- El rabí
3.22. Indiqueu quina és l'anàlisi correcta de l'oració subordinada: -"Encara que ho presentis ara,- no t'ho tindran en compte."
- Oració subordinada adverbial concessiva.
3.23. Indiqueu la funció sintàctica de l'oració subratllada: "Tinc la impressió -que la campanya publicitària serà un èxit.-"
- CN
3.24. Indiqueu quina és l'anàlisi correcta de l'oració subordinada: "Tots confiem -que els exàmens de la selectivitat siguin assequibles.-"
- Oració subordinada substantiva de CRV.
3.25. Indiqueu quina és l'anàlisi correcta de l'oració subordinada: "Digueu -on ens hem de trobar aquesta tarda després del concert.-"
- Oració subordinada substantiva.
3.26. Indiqueu quina és l'anàlisi sintàctica correcte del pronom marcat: "Eren espavilats de veritat o només -HO- semblaven?
- Atribut
3.27. Indiqueu quina és la solució correcta: "Una nova onada de fred amenaça Catalunya, ----- dificultarà molt la tornada a l'escola."
- La qual cosa.
3.28. Quina funció sintàctica te l'oració subordinada substantiva en l'oració: "S'adona -que no arribarà a temps a la inauguració.-"
- CRV (complement preposicional).
3.29. Indiqueu quina és l'anàlisi correcta de l'oració subordinada: "Tots els meus companys estan contents -que els vinguin a recollir amb l'autobús.-"
- Oració subordinada substantiva de complement de l'adjectiu.
3.30. Quina de les frases següents podria pronominalitzar-se amb la combinació "los-hi"?
- Tireu els dards amb força.
4. Què és SupermerCAT? (AM)
El SupermerCAT és com un quiosc, un gran quiosc format per l'appec, i recull totes les revistes en català, i les publicacions que es suministren en llocs amb parla catalana.
5. Llegiu el text, digueu-ne el tipus i les característiques que us permeten identificar-lo. (P)
"b) Estarà especialment sancionat el consum de begudes..."
Aquest és un text jurídic, ho sabem per les següents característiques:
- Llenguatge concís i clar.
- Intenció argumentativa i instructiva.
- Per la seva estructura.
- Parla d'un tema relacionat amb el ser humà.
- És un text normatiu.
6. Expressió escrita: (P)
La plaça del diamant. Escriviu un text de 80 paraules en que expliqueu les vivències més rellevants de la Natàlia-Colometa des que en Quimet marxa a causa de la guerra.
- Durant el temps que passa en Quimet en el front d'Aragó, a la Natàlia li succeeixen una sèrie de vivències bastant rellevants. La primera és que parla amb la Julieta i ella li explica que troba a faltar molt el seu estimat. La segona es que en Mateu li explica, fins i tot plorant, que la seva estimada no li fa cas. I la tercera és que el pare de la Colometa mor d'un atac de cor.
7. Omple els buits amb els pronoms febles corresponents. (A)
1. Necessiteu que vinguem? No, no HO necessitem.
2. Necessitaràs diners? No, no EN necessitaré.
3. Sabies que buscava feina? No HO sabia.
4. Has cosit els mitjons? Sí, ja ELS he cosit.
5. Els teus germans van trobar els llibres? No van trobar-LOS.
6. Ja vas portar-HO, allò?
7. On voleu deixar-LO, el cotxe?
8. En Ramón treu els jerseis de l'armari: En Ramón EN treu els jerseis.
9. No sé què pensa fer: No HO sé.
10. Demana-li si vol venir al cinema amb nosaltres: Demana-LI-HO.
8.-Esmena les incorreccions de les frases següents, pel que fa a l'ús dels pronoms febles, sense tornar a escriure tota la frase. (A)
1. La Núria els -hi- HO va explicar tot fil per randa.
2. -S'ha- HA caigut de la cadira i no s'ha fet mal.
3. -Notifiqueu-lis- Notifiqueu-LOS la resolució anterior.
4. No sabem si ens EN sortirem.
5. -L'he- LI HE telefonat des que vam discutir i no he aconseguit que -me- EM torni les trucades.
6. Registreu l'escrit anterior i deixeu-NE constància a les actuacions.
7. De tot això, EN dono compte al jutge.
8. Tothom diu que el fill de l'adroguer no HI toca gaire.
9. El llibre, -emporta-t'el- emporta-TE'L sense pensar-t'ho gaire o algú altre -s'ho- SE L'emportarà.
10. No sabré mai qui -s'em- SE'M va cruspir els bombons.
9.- Indiqueu el tipus i la funció de les oracions subratllades: (A)
11. M'agrada -menjar les postres a poc a poc.-
2. Van trobar -els que havien construït l'edifici.-
23. Escoltava música -mentre estudiava.-
20. No s'adona -que la situació és crítica.-
19. Estic contenta -que vingui.-
7. Prometia càrrecs remunerats -als qui entraven al partit.-
27. Vam fer esforços -perquè la situació millorés.-
25. -Baixant de l'avió,- vaig ensopegar.
1. -Qui oli remena- els dits se n'unta.
28. -Tot i que no estudia gaire,- treu bones notes.
7.- Indiqueu el tipus i la funció de les oracions subratllades: (M)
11. Els plau -mirar el paisatge des de la finestra.-
2. Van trobar -els que havien construït l'edifici.-
20. Ells s'han adonat -que la carretera està tallada.-
18. Tinc el pressentiment -que podré fer el viatge.-
31. Vivíem cofois -de tot el que apreníem a l'escola.-
13. Estava content -de sortir a la televisió.-
28. Varen arribar tard a classe -malgrat haver agafat el primer autobús.-
12. La por -que falti menjar- li ha fet preparar-ne en excés.
8.- Ompliu els buits de les frases següents amb: perquè, per què, per a què. (M)
1. Finalment ens va entendre PERQUÈ li ho vam explicar amb signes.
2. No entenc PER A QUÈ utilitzareu les eines que em demaneu.
3. PERQUÈ la roba s'eixugui més de pressa, caldrà estendre-la al sol.
4. L'advocat li va preguntar PER QUÈ s'havia barallat amb el seu fill.
5. Tothom ha tocat el dos PERQUÈ ja es feia fosc.
6. No el deixava reposar PERQUÈ es cansés.
7. PER QUÈ ha vingut? Per ensorrar la festa?
8. Les parts van arribar a un acord PERQUÈ volien estalviar-se el judici.
9. Rumia PER QUÈ la Núria ha desheretat els fills.
10. PERQUÈ el negoci rutlli bé, haureu de posar-hi el coll.
9.- Si és necessari, ompliu el espais buits amb la preposició a, amb l'article o sense. (M)
1. Mitjançant aquesta cèdula, se cita Ø Josefina Prats a judici.
2. Tu avises EL Roger i jo LA Cristina.
3. Les àvies sempre aconsellen ELS seus néts sobre la vida.
4. El jutge informa LA part demandada de la situació del procés.
5. És un gos molt agressiu. Sempre mossega Ø tothom.
6. L'advocada culpa LA part denunciada d'haver mentit en el judici.
7. Tot el dia m'increpa A mi i no A ella.
8. Abans de marxar de casa, dóna menjar ALS peixos.
9. Aquest Sant Jordi he regalat dues roses A LA Mireia.
10. El passat mes de juny van expropiar el pis AL veí del nostre replà.
11. Els mossos d'Esquadra van haver de separar Ø dos nois que es barallaven.
12. Els pares van abandonar ELS nens quan eren ben petits.
13. Després de moltes infraccions, l'empresa ha comunicat l'acomiadament AL treballador.
14. A LA Júlia, l'ajudo cada dia a fer els deures.
12.- Completa els buits amb les vocals adients o/u àtones. (A)
- Relatiu o pertanyent a la boca: bUcal.
- Relatiu o pertanyent a un cònsol, als cònsols: colsUlar.
- Acció de nodrir o de nodrir-se, l'efecte: nUtrició.
- Conjunt de les manifestacions volcàniques: vUlcanisme.
- Que segueix una línea corba: cUrvilini.
- Que posseeix un títol: titUlar.
- Pertanyent a la joventut: jUvenil.
- Fer dolç: dUlcificar.
- tUsso, tOssit, tOssíem, cOsirà, cUsin, cOsint, cUses, pUc, podíeu, pUgueu, pOdem, pUguem.

Entradas relacionadas: