La balanguera Joan alcover comentari de text

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,89 KB

 
LA BALANGUERA (Joan Alcover) -aquest poema és una al.Legoría de la vida i els fils invisibles que la mouen. -La balanguera és una fada vella que teixeix i desteixeix els destins humans. -El poema consta de cinc estrofes, de sis versos cadascuna, que es van alternant amb la tornada, de dos versos. -Lèsquema mètric de les estrofes sempre és el mateix: ABABCDCD. -Tots els versos són octosíl.Labs, i combinen les rimes femenines amb les masculines. -La primera estrofa ja fa explícit el tema de tot el poema, mentre que la segona estrofa hi aprofundeix, en presentar la balanguera tant en relació amb el passat com amb el present i el futur.La paradoxa es confirma en els dos versos següents, en que "la soca més s'enfila/com mes endins pot arrelar":La vida nomes pot continuar si te arrels profundes en el passat. -A la tercera estrofa la balanguera veu el futur en el present, la mort en la vida;mentre que la quarta estrofa referma el caràcter al.Legòric del poema, i la cinquena estrofa tora a adquirir un caire més generic, altra vegada relacionant el present amb el passat i el futur: per aixo al final es relacionen de nou.

Entradas relacionadas: