Característiques del dialecte balear

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,21 KB

 


Varietats funcionals bàsiques

Els registes formals

Els registres formals es caracteritzen per la ponúncia acurada, selecció del lèxic apropiat, la construcció sintàctics més o menys llarg i lús de diverses estratègies pròpies de la retòrica.

Registres formals més importants:

 • El registre científic i registre tècnic

 • Registre literari

 • Registre jurídic i administratiu

Els registres informals

Els registres informals es caracteritzen per l'espontaneïtat i la improvisació, els canvis sobtats de tema, les repeticions i els sobreentesos.Sovint el lèxic és imprecís.

Registres informals més importants:


 Dialectes nord- occidental: comprèn Andorra, comarques occidentals de Catalunya (Lleida) i la Franja de Ponent ( comarques orientals d'Aragó).

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL DIALECTE NORD-OCCIDENTAL:

 • Les esmentades anteriorment com a pròpies del bloc occidental.

 • L'article determinat masculí manté la forma antiga lo/los.

 • Els pronoms febles presenten les formes plenes davant el verb: me canso, te cases.

 • El present de subjuntiu manté les desinències antigues : jo cante

 • Lèxic: molt compartís amb el valencíà : espill (mirall), corder(xai), atansar (acostar), molt amb el balear : parèixer (semblar), bes(petò) i propis: moisó (ocell), paloma (papallona), padrío (aví).

Dialecte balear:Comprèn les illes Balears i les Pitiüses.CARACTERÍSTIQUES:

Les esmentades anteriorment com a pròpies del bloc oriental.

 • Articualció de lña vocal neutra en posició tònica en paraules com ceba, pera .

 • Elisió del so final de les paraules esdrúixoles acabades en -ia.Història-histori.

 • Articulació labiodental de la v, pronuciada de manera diferent de la b)

 • la consonat ll es pronuncia com una i

 • Reducció dels grups-gúa/-qua àtons en posició finals a -go/-ço. Llengo (llengua)..

 • L'articles detrminat té les formes es, sa,es , ses.

 • La primera persona del present d'indicatiu sense desinència : jo cant, pens..

 • Lèxic: al·lot (noi), moix (gat), capell (barret), horabaixa (tarda), doblers (diners), idò (doncs), bes (petò)...

Entradas relacionadas: