Descobert en compte

Clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,41 KB

Prod. I Serv. Tema 10
Descompte comercial.
Operació activa, des cuals el banc abança els efectes comercials menys els interesos i altres despeses.
Préstec bancari.
Préstec que fa el banc al client que aurá de tornar amb interesos amb els terminis pactats.
Préstec personal.
Es el que es concedeix a partir de las garantia de solvencia economica del client i avaladors.
Préstec hipotecari.
Préstec concedit per a comprar una casa.
Descobert
Un descobert es cuant a un compte corrent o d'estalvis es trova amb números negatius o vermells.


Classificació dels préstecs bancaris:
Per la destinació: consum, producció.
Segons la garantia:
Personals, reals.
Per la forma: Pòlissa, escriptura pública.
Segons el tipus d'interés:
Interés fix, variable.
Segons l'amortizació:
Reembossament únic, de quotes períòdiques.

Interesos:

Comisions:

Entradas relacionadas: