Genere didacticoassagistic

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,85 KB

 
Literatura es l'art d'escriure i llegir,coneixement de tot el que ha estat escrit Genere literari  es el nom donat a cadascuna de les manifestacions formals de les obres segons una classificaio qe te en compte estructura i contingut Poesia es l'art d expresar uns continguts literaris mitjancant paraules segons unes lleis metruiques determinades, La poesia es el genere literari en que s'expresen els sentiments, experiencies,emocionals tot allo que pertany mon personal i intim. El vers succesio de paraules,una sola ratlla,determinades pel nombre de silabes,rima i ritme Rima consonant,assonant,masculina,femenina,rima interna,versos sense rima Estrofes els versos relacionats mitjancant la rima es combinen formant estrofes, mateix nombre silabes(isosilabics) diferent(anisosilabics) Genere literal consisteix a representar una accio sobre l'escena. l'obra es escrita per ser representada, el canal es l'espai escenic apareixen signes linguistics i no linguistics , no hi ha narrador Text teatral el text escenci va adreçat al directo de lobra i consisteix a la descripcio de com cal desenvolupar espectacle, el text acotat es aquella part de text escrit que apareix entre parentesis o cursiva Text principal es el text que forma part de la representacio L'espai es l'espai que percep el public durant la representacio, la tramoia es el conjunt de mitjans mecanics emprats per fer les transformacions esceniques  Tragedia genere clasic nascut a Grecia els seus personatges lluitan desti inevitable,el final sempre tragic i llenguatge culte Comediapersonatges situacions coitidianes  Tragicomedia accio seriosa o dramatica noa caba catastrofe Drama genere teatral modern sempre final tragic Altres acte sacramental,misteri,mim, sainet,entremes

Genere narratiu el text narratiu es el missatge en prosa destinat a un o a diversos receptors,s'utilitza codi literari l'emisor situa un context fictici, la historia es invencio de autor que imita la realitat presenta almenys un conflicte Tecniques narratives descripcio,el dialeg i narracio. Estil directe: la veu d un personatge apareix reproduida directament en el text sense la mediacio dun narrador,apareix dialeg  Estil indirecte la veu del personatge apareix atraves d'un narrador Estil indirecte lliurela veu d'un personatge apareix en el text inserida en el discurs del narrador qe li cedeix la paraula indirectament

Entradas relacionadas: