Hiponim i hiperonim

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,33 KB

 
Malaltia-Malalt-Emmalaltir/Petit-Petit-Empetitir/Núvol-Ennuvolat-Ennuvolar/ Buidatge-Buit-Buidar. Rude-Rude-Rudes-Rudes(1)/Agre-Agra-Agres-Agres(2)/ Amargant-Amargant-Amargants-Amargants(1)/Neutre-Neutra-Neutres-Neutres(2)/Pobre-Pobra-Pobres-Pobres(2). Continuava..[Subs]-[CN]/[Adj]-[CN]/[Subst]-[C.Adj]/[Subst]-[CD]/[Subst]-[Subj]. Fred[t]- Càstig infernal [k]/[ɱ]-Canvi [m]-Els avis [z]-Tanmateix [m]-El jardí [ʎ]-Poble [bb]-Setmana [mm]-Blavor [β]-Les roques [Ø]-Peix net [ʒ]-Malalt [Ø]. Des d'on érem.. [z][ƞ][ɲ]/ [ɲ][z][z]/ [ʤ][z][β]/ [b][ʃ]/ [s][z][z][s]/ [s][ƞ][m]/ [z]/ [β][z].  PERQUÈ: a. Conjunció causal (No ha vingut perquè plovia);b. Conjunció final (Si et porto això és perquè t'ho mengis); c. Susbtantiu (No ha vingut i encara no sé el perquè). PER QUÈ: a. Interrogatiu (Per què vols això?); b. Pronom relatiu (El pont per què pases es mou). PER A QUÈ: a.Interrogatiu (Per a què serveixen aquests comunicats). QUE: a. Pronom relatiu (La persona que has conegut és el meu germà); b. Conjunció (M'agrada que vinguis); c. Article + que (He considerat el que m'han dit sobre en Jan); d. Adverbi/Adjectiu quantitatiu (Que bonic!/Que d'animal hi havia!). QUÈ: a. Pronom interrogatiu (Què farem demà?); b. Preposició + que (El premi de què et vaig parlar); c. Substantiu (Ja em diran el què).HIPERÒNIM: Són paraules que en el seu significat inclouen el significat d'altres mots, té un sentit genèric (animals), i HIPÒNIM: Paraules que tenen un significat més concret i està inclòs en l'hiperònim (gos, gat, tortuga,etc.). HOMÒNIM: Dues paraules s'escriuen igual però tenen un significat diferent (Banc: Per seure o per guardar diners). POLISÈMIC: Paraula amb més d'un significat (Boca: Obertura per on mengem, però també boca d'un volcà, d'un port, d'un riu, d'incendis, de metro). SINÒNIMS: Dues paraules amb un significat o semblant (Casa= llar= domicili= residència). ANTÒNIMS: Mot que té un significat totalment oposat a un altre (mort-viu). CAMP SEMÀNTIC: Agrupació de mots que tenen un significat semblant o que es refereixen a un mateix tema (Eines de construcció: grua, ciment, plomada, bastida, martell,etc.) 

Entradas relacionadas: