Joan timoneda, flor d'enamorats comentari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 
CARACTERÍSTIQUES EL Renaixement "/  El Renaixement és un període de grans transformacions socials, que pretén crear una civilització completament diferent de la de l' època medieval. Tanmateix cal destacar dos moviments ací: l 'humanisme i l' eramisme. Una de les principals preocupacions dels renaixentistes va ser la llengua i això donà com a conseqüències: a) La defensa de les llengües vulgars. B) L'interés pel llenguatge popular. C) La recerca de l'equilibri entre l'elegància llatinitzant (humanistes) i els trets populars (populistes). Obres i autors més importants: -L'Obra poètica de Pere Serafí, qui va voler harmonitzar el petrarquisme amb la devoció per Ausias Març i la poesia popular. - Cançoneret Flor d'enamorats, editat per J. Timoneda.-Col.Loquis de Tortosa, Cristòfor Despuig, .És una apologia en prosa de la nació catalana i de la Corona d' Aragó davant la pressió política i social per part de la monarquia castellana. -Lluís Vives obra escrita en llatí. A banda del seu interés per la gramàtica (Exercitatio linguae latinae) són famosos els seus estudis sobre aspectes pedagògics, filósòfics i religiosos. -LA vesita de Ferrandis d'Herèdia (teatre). -La 1a part de la història de València, Pere Antoní Bauter (prosa popular). -L'església militant, acte sacramental, Timoneda (planteja l'enfrontament entre l'ideari de la Reforma protestant i el de la Contrareforma catòlica). -El castell d'Emaús, acte sacramental, Timoneda (bilingüe).

Entradas relacionadas: