Perque tot per al poble però sense el poble defineix el despotisme il·lustrat

Enviado por Janis y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,49 KB

 

Que es la ilustració: es un moviment de caracter intelectual desenvolupat del Segle XVIII que va posar en dubte tots els principis de l'Antic Règim. Els pensadors anglesos var ser John Locke i Isaac Newton. La ilustració defensava la raó i la fe absoluta com a l'únic mitja per entendre el mon. Els filosofs van ser Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau que defensaven la llivertat i la igualtat.

Despotisme ilustrat:Es la forma de govern característica a l'Europa del s. XVIII i que es pot resumir amb la frase de ''Tot per al poble pero sense poble''. Els trets comuns son l'absolutisme  centralitzador racionalització de administració de l'estat. Van actuar a favor del be del poble pero no reservaven la capacitat de divisió. Les condicions d'aquesta via reformista van obrir la porta a l'epoca dels grans revolucions liverals del S. XIX.

LA revolució Americana: CAUSES: El monopoli comercial estaba contractat nomes per l'Anglaterra, Els impostos eren molt elevats i no tenien representació política. Conseqüències: El 4 de juliol de 1776 es proclama la independen de EEUU, creació de la seva bandera en honor a les colonies que es van revoltar. Firmen la constitució americana 1787.Conseqüències--> Rspublica: Sistema de govern en el qual governa un president, separació de poders, estat federal el territori esta dividit per estats que tenen autogovern, declaració dels drets(l'home a de ser jutjat per un jurat,liveritat de religió,d'expresió, de reuníó i de prensa.)

Entradas relacionadas: