Resum llibre els cavallers de la taula rodona

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,07 KB

 
3.La novela artúrica
4.El mon cavalleresc es un producte de la societat feudal i de la seva evolució. La cavalleria, com a tema literari te els seus orígens en la poesia èpica. La missió dels primers cavallers era servir el seu senyor ( fensarles terres, i conquerirne de noves); aquesta missió es va acavar amb la creació d'exercits professionals. Aleshores, la cavalleria, perdudes les seves atribucions inicials, va haber de crear activitats paral·leles: justes, passos d'armes i torneigs, que permetien als cavallers lluir les seves arts guerreres. La literatura, havia enaltit el valor i les gestes dels cavallers, els quals havia elevat a la categoria d'herois. Els nous cavallers, qua ja no feien la guerra, llegien aquelles obres i aspiraven a imitar-ne el models. Així d'una necessitat social inicial es va passar a un seguit de manifestacios rituals, gairebé teatrals, pero amarades dels ideals cavallerescos que la ficció novel·listica havia creat i divulgat.

A la 2 meitat del segle VII va apareixer a Europa un tipus de relat francès, que es deia roman.Es tracta d'una narració en vers. Adreçada a un public culte i noble, que exalta els ideals cavallerescos i que explica antigues llegendes càltiques relatives al mític rei artús i els cavallers de la taula rodona. Añguns autors van utilitzar la mètrica del roman per narrar les llegendes artúriques, i aixi van crear la novela de cavalleria.
les llegendes sobre el rei Artús
van arrivar de gran bretanya i es van establir a la Gal·lia on les característiques dels costums i la mitologia van interesar als poetes els qui la van difondre per Europa atraves dels lais, poemes orals narratius. Aquestes llegendes es situen a un país mític,camelot, on tenen lloc les gestes de cavallers excepcionals i on manca la presància d'elements màgics i sobrenatirals. El conjunt d'aquerstes histories es divideix en tres sicles: els amors apasionats i tragics de tristan i isolda; les aventures de lancelot i la recerca del graal que dispersa per sempre els cavallers de la taula rodona.
CHRÉTIEN DE TROYES, María DE FRANÇA

Ramón Llull  va néixer (1232/1233-1315/1316) Va néixer a Ciutat deMallorca. Procedia de BCN. Va casar-se amb Blanca Picany i aconseguí un carrec de sensecal a la cort del futur faume !! De Mallorca. L'any 1263 va sentirse cridat per Déu i va canviar de vida, tal com ho explica a la Vida coetania obra de caracter autobiogràfic. Apartir d'aquest moment va dedicar-se de ple a aconseguir la conversió dels infidels a traves de la creació literaria i de l'apostolat. Després de nou anys de formació, va iniciar la seva etapa creadora que convinava amb nombrosos viatges i peregrinatges, alguns de caràcter proselitista, tabt pel món cristíá com islàmic. Va morir als 84 anys.

obra literaria de llull te com a objectiu la predicació evangelica, cal tenir en compte que també te un valor literari. Aquest autor va començar des de 0, tant literaria com lingüísticament i la obra es un assaig continu de noves maneres de fer literatura i cerca de recursos literaris.Entre la seva producció literaria cal destacar: llibre de contemplació en Déu, de caracter místic; Art abreujada d'atrobar veritat i art general última primera i darrera obra que desenvolupa un sistema de pensament de base cristiana i neoplatònica; Llibre d'amic e amat, obra de medtació mística; Llibre d'Evast e Blanquerna, novel·la optimista i utopica en la qual Llull descriu la reforma de la humanitat a través del protagonista, esser d'una gran perfecció; Félix o Llibre de meravelles, novel·la de viatges, al·legorics, de l'home que recerca la veritat; Arbre de ciència, encicopèdia del saber; Desconhort i el cant de Ramón obres en vers de caracter autobiogràfic.

El primer autor en llengua catalana Llull va ser el primer en utilitzar la llengua catalana amb una finalitat literaria. EL catala va ser al única llengua que es va introduir en la literatura a trabes de la narrativa i no de la poesia ja que la poesia es feia a catalaunya era en occità.
PEr damun de tot va voler transmetre el missatge de la salvació a cristians i infidels, a traves de la seva art, sistema de pensament que pretén orientar els homes i dones cap a l'amor de Déu i la superació del pecat. Per aconseguir aquest objectiu primordial, l'escriptor mallorquí va fer servir diverses formes literaries.També va fer servir el llatí i l'arab. Per aquest motiu sel considera creador de la tradició literària catalana
L'HUMANISME Trancició entre el pensament medieval i els nous valors que soposa el Renaixement XIV. Es centra en l'home com a centre d'interes, punt de partida de coneixer el món.
La peste negra aporta la idea de que la vida es efímera i fràgil, afebliment dels preceptes religiososo. Llegeixen directament autors llatins els tradueixen, i els imiten la forma d'escriure i actuar.
Bernat metge lo somni. Martí I acusa a Bernat metge de malversació de fons. Lo somni es:
1. Un llarg dialeg entre Joan I que s'apareix en somnis acompanyat de orfera i tiresias
2. Ataca a les donesadopta un estil o un altre llengua
3. Respon a l'atac de les dones alogiant-les.

Entradas relacionadas: