El saber filosòfic

Clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,1 KB

 
2.2 La concepció filósòfica de la realitat.Amb qina concepció de la realitat, del saber i de com ens hem de comportar naix la filosofia? En general, la filosofia grega continuarà reconeixent l'existencia d'un ambit diví i d'un altre de natural, si bé tendeix, amb totes les cauteles, a concebre'ls independents, es a dir,com a dos ambits autonoms q no influixen l'un sobre l'altre.La natura ecara és el poder q produeix les coses del món natural.Però este poder ni està manejat pels déus al seu caprici ni , per això mateix, és caòtic, sinó ordenat.En q consisteix, llavors, l'ordre de la natura per als filosofs grecs? Per a un gre antic una cosa esta ordenada xq hi ha alguna cosa q, per damunt o per davall dels seus canvis, sempre roman. I q roman a la natura?:
-Roman la natura en el seu conjunt, xq sobreviu a la lenta desaparició de les coses naturals gracies a l'aparició d'altres noves. La natura és, com a conjunt etern, univers. -Roman la lleiq regeix el proces de producció/destrucció de coses, la natura produeis i destrueix uns tipus de coses q en mantenen els trets característics immutables en el temps. Al conjunt de trets propis d'un tipus de coses el denominem l'essència d'esta cosa. -Roman l'individu a traves de les seues transformacions, la qual cosa no deixa de ser molt estranya.
La concepció de la realitat q tenien els grecs antics se'ns presenta com un saber q té les característiques següents: La filosofia es: 1.Racional, cosa q suposa: -q, aportant les raons pertinents, tot es pot discutir.La critica argumentada es inherent a la filosofia. La filosofia es un saber historic, xq les raons del futur poden impugnar a les del pasat. -q l'argumentació ha de ser lògicament coherent, i no es pot dir una cosa i el contrari alhora.2.Universal: xq reflexiona sobre tota la realitat tractant de comprendre-la des d'arguments vàlids per a tots.3.Radical i última: La filosofia trata d'oferirnos una explicació mes enllà de la qual no es pot anar, xq es la q explica les coses des de la seua arrel.4.Profana: Pero no xq negue els déus, atés q no els nega en innombrables ocasions, sinó xq s'hi acosta amb afany de comprensió racional i no amb afany de devoció.5.Normativa: xq tracta d'explicar-nos com hem de viure individualment i col·lectivament.
4.2. La filosofia no és religió: Suposem q sabem el q es la religió. Doncs, be el saber filosofic es diferencia de la religió en els aspectes següents: -En filosofia no hi ha lloc per a un saber revelat.- el saber filosofic es el q cconquereix l'home des de la reflexió racional sobre la totalitat de l'experiencia de la humanitat. La filosofia cm em vist es un saber racional, i la religió hi ha un saber q no es basa en la raó , sinó en la fe. El saber de la filosofia es un saber de comprensió de la realitat fins a on esta es intel·legible al home.La religió es postula a si mateixa, per descompatat, com un saber del real, pero es també un saber de salvació. La religió aspira a la salvació de l'home per mitja del seu retorn al sagrat.La religió dona lloc a: -un dogma: el conjunt de creences fonamentals q defineixen una opció religiosa. -un ritual: el repertori cerimonial amb el qual l'home expressa el seu vincle amb el sagrat. - una moral: fonamentada en la devoció q el sagrat demana dels homes.

Entradas relacionadas: