Tòpics amor cortès

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,15 KB

 
L'AMOR CORTÉS:les manifestacions amoroses solien reproduir el sistema de vasallatge feudal,el trobador es declarava servidor,fidel i lleial a la dama,d'igual maneraq el poble,eren servidors,fidels i lleials al senyor feudal.El torbador considerava la dama com un esser superior xq ho era en jerarquia. La dama havia de ser una señora casada,les donzelles no tenien cap categoria social i assolien la del marit en casarse.Es tractava dun amor prohibit q calia ocultar de la gelosia i les represalies del marit.Al triangle Amorós,solien afegirse els lausengiers,q eren uns envejosos o difamadors q revelaven la relació amorosa entre el trobador i la dama. El senyal era un pseudonim q utilitzava el trobador per a referirse a la dama i axina amagava la identitat de la señora.
l'amor cortes,com a elaboració poetica d'un sentiment Amorós q s'experimenta fora del matrimoni,s'entén en un context social en que les noces entre els joves eren acordades x les famílies: la noblesa solia aprofitar els casaments x a consolidar els seus interessos territorials o economics. Es triava lliurement i no estava sotmés a les dificultats de la vida conjugal.
Joan Fuster,conclou q l'amor cortés inicia una nova visió de l'amor i una nova presencia de la dona en la societat medieval , amb la capacitat de desisio.Encara q amb un nombre molt inferior al dels homes.Tb trobem dones autores de poesia trobadoresca, les trobairitz,q adaptaven els topics poetic dels trobadors.

Entradas relacionadas: