Diccionari de paraules de la mateixa família

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,21 KB

 

En el diàleg el narrador ens permet conèixer, en estil directe o indirecte, allò que diuen dos o més personatjes.

En el monòleg un sol personatje ens permet de sentir en veu alta allò que es diu a si mateix, allò que passa o pensa.

Si les paraules dels personatjes es reprodueixen literalment, és a dir, al peu de la lletra, llavors diem que estan representades en forma d'estil directe.

Si les paraules dels personatjes són reproduïdes a través de la veu del narrador, llavors diem que estan represantades en forma d'estil indirecte.

En l'escriptura, l'estil directe es presenta habitualment amb l'ús de guions.

En la forma de l'estil indirecte, el narrador incorpora al seu discurs les paraules dels personatjes.

Dues paraules són sinònimes quan tenen un significat igual o molt similar.

Antònim és aquell mot que té un significat totalment oposat a un altre. És el contrari de sinònim.

Les llengües romàniques formen una família lingüística, per tant, comparteixen molts elements. Trobem més de 500 paraules de vocabulari bàsic provinents del llatí que son compartides per gairebé totes les llengües romàniques.

Les preposicions són paraules invariables (tenen una única forma) que es fan servir per enllaçar una paraula (normalment un verb o un nom) amb el seu complement (que és el que va introduït per la preposició).

Les preposicions febles son a, en, amb, de, per i la preposició composta per a. Les anomenem febles perquè són monosíl·labs àtons.

Les preposicions fortes són aquelles que tenen una síl·laba tònica.Poden ser simples o compostes.

Entradas relacionadas: