Poetes de guant

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,34 KB

 

ROMANTICISME:  Moviment estetic, desenvolupat en alguns paisos

europeus al final del s. XVIII

RENAIXENSA: Moviment cultural de recobrament de la llengua, de la

historia i de la literatura Catalanes. S'inicia amb la publicació en la

revista El vapor del poema de bonaventura carles aribau, LA PATRIA

J. FLORALS: Mena de concursos poetics originaris de l'Edat Mitjana

temes: patria, fe i amor.  gran importancia:  crearen un public lector,

posivilitaren l'aparició de noves generacions d'autors i afavoriren

l'aparició d'editorials on es publicaven els treballs presentats.

JACINT VERDEGUER: Fill d'una família de camperols, s'ordena com a

sacerdot i viatjà durant dos anys com a capella de vaixell x l'atlantida

S'inicia en la practica d'exorcismes, cosa q provoca el seu enfrontament

contra la iglesia eclesiastica.  Obra dividida en 4 apartats:

- Poesia épica:   + L'ATLANTIDA: un ermita narra a Cristofal Colon l'enfonsament

de l'atlantida i el motiva per a emprendre l'aventura del descobriment.

+ CANIGÓ:  Narra la formació de la Catalunya cristiana cap a l'any 1000

- Poesia patriotica: mostra un exalçament de Catalunya com a patria,

utilitzant elements com la historia, la llegenda i el paisatge

+Aires de montseny

-Poesia religiosa:  destinada a clases populars, utilitzant un llenguatge

quotidia i planer   + Flors de calvarí

- Prosa:  precissa, funcional, correcta i expresiva.  + Dietari d'un pelegrí

a terra santa.

POETES DE GUANT:  Burguesos conservadors, s'oposaven a la politització

de la renaixença, llenguatge arcaitzant (el Llemosí)

TEODOR LLORENTE I VICENT W. QUEROL

POETES D'ESPARDENYA: Gran exit entre les clases populars, pertanyien a

clases humils amb idees liberals, no tenien cap formació literaria,

propugnaven l'us del València que ara es parla, cap preocupació x la

gramatica:  EDUARD ESCALANTE I Constantí LLOMBART

EL Llemosí:  Llengua arcaitzant dels poetes de guant, varietat de l'occita,

utilitzaren akes terme de manera erronea x referir-se a la llengua q

u saven als seus poemes

TEODOR LLORENTE:  Poeta mes important de la renaixença valenciana,

en els seus poemes destaken el paisatgisme sentimental. Com a periodista

funda i dirigí el periodic las provincias

Entradas relacionadas: