Resum del llibre ser Joan fuster antologia de textos fusterians

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

El títol d’aquest text es “Ser Joan Fister. El autor es Joan Fuster. Està Publicat en l’edició Bromera a l’any 2007 i el preu ronda els Déu euros./Ser Joan Fuster, es un llibre de antologia de textos fusterians. Els textos no estan Ordenats cronològicament i estan agrupats en temes.  Es un llibre on es pot trobar tota classe de Reflexions de l'autor de temes tan diversos i difícils com pot ser el tema de l’adolescència. Així com també temes morals com la justícia, les guerres. També parla de les actituds O ideologies que s'han adoptat front la vida./Al primer bloc temàtic, fuster parla del que sempre fem, de les coses que tenim tots els dies enfront i no parem a Veure i curiositats. Fuster reflexiona sobre aquests temes que envolten la Nostra vida diària./En el segon apartat, parla de la manera en que s'utilitza El consumisme, comparant-nos en una espècie de titelles lligades a la publicitat. Potser el que intenta fer en aquetes part es que, reaccionem davant del Consumisme i l'economia, per elegir nosaltres el nostre camí, que aquest no Este marcat ja per unes pautes publicitàries. Però, no sols parla de la Publicitat, si no en general, de tota la manipulació que existeix./Als diferents Apartats pense que no cal destacar moltes coses. De joves i vells parla de les Diferents edats i de quina manera influeix aquesta per enfrontar-se a la vida D'una manera o altra. Respecte al enfrontament, Fuster li dedica altre apartat De la por a la guerra, en el que ell esmenta defectes de cada posició front el Combat. I casi ja finalitzant, hi ha un recull de frases enginyoses, aforismes I assajos breus, on a penes dues línies recull de pensaments a mode del refrany Semblant fruit de la recollida del saber popular del poble./I  per a finalitzar l'obra, el autor fa un Aclariment, sembla que referent a certs comentaris sobre la seua manera D'escriure, explicant-se i donat motius de la inseguretat que desperten en Alguns lectors dels seus texts./El vocabulari que Joan Fuster utilitza, de vegades Es fa embafós en el text. De vegades utilitza un llenguatge bast, col·loquial, Sembla que per adequar-se al tema que tracta, i en canvi, després apareixen Paraules cultes, desconegudes per a mi./En la meua opinió, no és un llibre Pesat, ni tampoc un llibre que se’ns imposa a la lectura, ja que l'estil de Fuster sempre crea un hàbit al llibre per a que estigui entre les mans. Tracta Temes diversos i sembla que es podria casi assegurar, tots els aspectes d'una Vida: Aspectes costumistes i consumistes, valors de la ideologia, política... /En Conclusió, no és un llibre complicat, és adequat per al nostre nivell, no he Tingut més dificultat que cert vocabulari. He gaudit amb la lectura, m'ha Resultat divertit el humor de Fuster, de vegades macabre i de vegades tan Sincer que resultava evident. Es un llibre que recomanaria sense cap perjudici.

Entradas relacionadas: