Diftong creixent i decreixent

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,35 KB

 

DIFTONGS DECREIXENTS
Són aquells formats per la uníó d’una vocal forta (a, e, o) amb una vocal feble (i, u), o bé per la uníó de dues vocals febles.
En un diftong decreixent, sempre s’ha de pronunciar amb més força la primera de les vocals que el formen. I si no és així, no hi ha diftong.

DIFTONGS CREIXENTS
Són aquells formats per la uníó d’una vocal feble (i,u) amb una vocal forta (a, e, o)
En un diftong creixent, sempre s’ha de pronunciar amb més intensitat la segona de les vocals que el formen. I, si no és així, no hi ha diftong.

Entradas relacionadas: