Oració juxtaposada

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,37 KB

 
Mussitar: parlar molt baix/Afalagar: adular, ensabonar (en sentit figurat)/Rebequeries: enrabiades, rareses/Esguerrin: facin malbé, malmetin/Enlletgir: fer tornar lleig/Groller: ordinari, descortès//Una oració és una unitat lingüística amb sentit complet que relaciona un subjecte amb un predicat. Quan una oració té un sol verb en forma personal, s’anomena oració simple, si té més d’un verb, rep el nom d’oració composta. L’oració composta està formada per proposicions, que són oracions simples relacionades entre elles de maneres diferents:-a través d’un nexe: oracions coordinades o subordinades;-amb signes de puntuació (coma, punt i coma, punt, dos punts)//Oracions coordinades: no tenen relació de dependència entre elles, i estan enllaçadés mitjançant una conjunció o una locució conjuntiva coordinant./Oracions juxtaposades: no estan unides per cap tipus d’enllaç, sinó solament per l’entonació i els signes de puntuació/Oració subordinada: tenen una relació de dependència amb l¡oració principal, i la majoria s’hi uneixen també amb un nexe//Oració coordinada: formada per proposicions que tenen la mateixa importància sintàctica/Copulatives (i, ni) expressen suma d’idees. Disjuntives: (o, o bé) Expressen exclusió d’idees. Adversatives: (però, sinó/sinó que) expressen oposició d’idees. Distributives: (ara...Ara..., o...O..., ni...Ni..., d’una banda...De l’altra...) indiquen distribució entre les proposicions que formen l’oració, i cada una va introduïda per un nexe. Il·latives o consecutives: (per tant, doncs, de manera que, així/així que, en conseqüència) Expressen conseqüència. Explicatives: (és a dir, o sigui) S’utilitzen per fer aclariments./Exemple: Telefonarà ràpidament a la comissaria més propera i esperà que arribessin els Mossos//Oració juxtaposada: està formada per proposicions que tenen la mateixa importància sintàctica, però que prescindeixen dels nexes d’enllaç. L’entonació i els signes de puntuació les relacionen. Exemple: L’Arnau ja ho ha decidit; és un noi molt expeditiu//Oració subordinada: formada per proposicions que depenen les unes de les altres. Exemple: Quan arribà a la cuina s’adonà que uns lladres silenciosos li havien buidat la casa/Oracions subordinades substantives: Equivalen a un substantiu o a un sintagma nominal i en fan les mateixes funcions sintàctiques (subjecte, CD, CI, atribut)/Oracions subordinades adjectives: Equivalen a un adjectiu i fan de complement del nom./Oracions subordinades adverbials: Es divideixen en dos grups: les temporals, locatives, modals i comparatives tenen valor d’adverbi o locució adverbial i solen complementar el verb de l’oració principal. En canvi, les consecutives, condicionals, concessives, causals i finals no poden ser substituïdes per cap adverbi.//Llengua: és un sistema de signes que serveix per a la comunicació entre els parlants d’una comunitat lingüística determinada, el dialecte és la manera d’utilitzar aquest sistema de signes en un àrea geogràfica concreta. Tota llengua és al mateix temps llengua i dialecte. La llengua catalana es divideix en dos grans blocs, l’oriental (central, balear, rossellonès i alguerès) i occidental (valencíà i nord-occidental)//Mercè Rodoreda Gurguí va néixer a principis del segle XX a Sant Gervasi. Primera novel·la Sóc una dona honrada?. Morí a finals del Segle XX . Les seves obres han estat traduïdes a més de 30 llengües.-Aloma,Vint-i-dos contes, El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar, La meva Cristina i altres contes, Mirall trencat, Viatges i flors, Quanta, quanta guerra..., La mort i la primavera.//Llorenç Villalonga Pons va néixer a Palma de Mallorca a finals del Segle XIX i morí a Ciutat de Mallorca a finals del Segle XX . Primera novel·la Mort de dama, La novel·la de Palmira i Bearn,

Entradas relacionadas: