Paraules de la mateixa família en catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,82 KB

 
MITJANS DE COMUNICACIÓ: informar i crear un estat d'opinió de la infirmació entre el receptors. Dins de la premsa escrita destaca la portada(selecció de les noticies + importants) -inclou: -DATA,-CAPÇALERA,-TITULARS PRI,-ALTRES TIT,-SUBTITULS,-FOTOS,-PEUS DE FOTO. ORACIÓ: unitat lingüística amb sentit complert i entonació logica. CAMPSEMÀNTICS: Grup de paraules que signifiquen conceptes diferents però que pertanyen a una mateixa àrea de coneixement. LEXEMA: Part de la paraula q' no canvia i q' porta la major part del significat. PARAULA PRIM.: es la paraula q' dona l'origen a la resta de paraules de la mateixa família. DIFERENCIA: EL LEXEMA ES UNA PART I LA PARAULA PRIM ES LA PARAULA SENCERA.GENERES Periodístics: Principals( informatius i el de opinió). NOTICIA: Genere informatiu ja sigui escrit, oral, visual, o multimedia, narra un fet real, d'actualitat i d'interes general. ESTRUCTURA: -TÍTOL(part més important de la informació)-COS(el relat dels fets)-SUBTÍTOL(apareix sota el títol)-Sobretítol(subratllat situat abans del títol)-ENTRADA(resum que se situa davant del cos de la noticia)-Intertítols(insertits en el cos del text)-FOTGRAFIES(altres elements com grafics,quadres..).PREGUNTES Q' HA DE RESPONDRE UNA NOTICIA:-Que ha passat? On ha passat? Qui ho ha fet? Quan ha passat? Per que ha passat?
EL REPORTATGE I LA CRÒNICA: El reportatge es un genere periodístic en que el reporter/a han d'anar en persona al lloc dels fets.No sempre expliquen fets d'actualitat. La crònica informació que interpreta fets actuals i narra un esdeveniment passat, que es relaciona amb un d'actualitat.DIFERENCIA: en la crònica l'autor i periodista dona la seva opinió Determinants:-Articles(el,la,els,les)-Demostratius(aquest/a,aquell/a/s/es)-Possessius(el meu,el teu,el seu,la meva,la teva,la seva...)-Quantitatius(molts,pocs,uns quants...)-Numerals(un,dos,la meitat,el doble,etc...)-Indefinits(algun,diversos...) -EUFEMISME:Subsituir una paraula per un contjunt de paraules que expresen algun concepte desagradable per unes altres q' volen dir el mateix pero suavitzen l'impacte.-DISFEMISME:L'us d'una forma ironica o divertida per tal d'evitar anomenar un terme tabú.

Entradas relacionadas: