Fil per randa significat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,81 KB

 

Una locucióés un conjunt de paraules que actuen com un sol mot a tots els nivells d'anàlisi. (tocada del bolet,un mal lleig,feia fosca, fil per randa,pomes agres)Frases fetes:és una expressió d'ús corrent que té un significat i una forma esteoripada, el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus components.Oracions subordinades: es una oració que forma part d'una altra de grau superior , anomenada oració principal. Substantiva: es classifica en tres: infinitiu(el verb apareix en infinitiu)completiva(conjuncions que o si)interrogativa(qui,quina,com,per què).Adjectives: estan introduides per un prnom de relatiu.Aquest enllaça amb alguna funció sintactica(suj,cd,ci).Poden portar: que=el qual,qui,què,el qual,la qual,els quals,les quals,on,el qual,la qual,els quals,les quals,la qual cosa, cosa que.Mots hereditaris: la paraula llatina passa per un proces d'evolució que pot afectar la fonetica i la semantica. Cultismes: la paraula llatina es incorporada directament as la llengua catalana sense passar per cap proces evolutiu.Llatinismes: paraules o expressions llatines que s'han incorporat en el registre culte de la llengua sense cap mena de modificació ni adaptació.Manlleus:son paraules que provenen d'altres llengües. Coherencia textual: propietats fonamentals que ha de tenir qualsevol text que pretengui transmetre una informació de manera eficaç i s'encarrega de seleccionar,expressar i organitzar el text..El tractament de la informació ha de ser: quantitat de informació(justa), qualitat de la informació(clara i precisa) i lestructura de la informació(ordenada). Les regles de coherencia:regla de progressió(informació coneguda amb informació nova)regla de nocontraddiccio(cap ennunciat pot contradir l'enunciat anterior)regla de relació(enuncats tenen relació amb el tema)

Entradas relacionadas: