Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Otras lenguas extranjeras

Ordenar por
Materia
Nivel

Literatura i discurs de veus

Enviado por Carlos y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,55 KB

Mecanoscrit del segon origen Manuel de Pedrolo (Registre)

En referència al registre, cal dir que es tracta d'un registre d'una formalitat alta, culte, com és propi dels
tex
tos literaris. respon a aquest caràcter culte tant la tria de vocabulari ("puix", "a desgrat delit com la
complexitat de la sintaxi o l'abundància de recursos expressius i retòrics. Entre aquests últims destaca la
isotopia creada pel vocabula
ri lligat a la idea de la mort i la destrucció, les comparacions retòriques ("quasi
p
lanejant"), paral-lelismes i repeticions ("durant dies i dies, mesos ¡ mesos"), enumeracions, i especialment la
figura de l'asíndeton, present a! llarg de tot el text, que sempre té l'efecte d'alentir, emmarcar l'acció i
subratllar-ne la intensitat

... Continuar leyendo "Literatura i discurs de veus" »

Como se promueve el humanismo cristiano en una parroquia

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 2,93 KB

LAS BASES DEL HUMANISMO CRISTIANO: Dios se ha ido abriendo paso un humanismo k parte de kriterios evangélicos y hunde sus raíces en el interés por todo lo humano a partir de una concepción cristiana del hombre y de la vida. Es llamado humanismo cristiano.-La filosofía centrada en la dignidad de la persona humana surge como una reacción contra dos corrientes opuestas, totalitarismo y individualismo.- Se suele considerar que el actual humanismo cristiano esta ligado alr esugir de la doctrina social de la iglesia, especialmente a partir de la rerum novarum de león XIII.
4 Características DEL HUMANISMO CRISTIANO: 1 pone como centro de la vida social política y económica ,a dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, comenzando
... Continuar leyendo "Como se promueve el humanismo cristiano en una parroquia" »

Xuleta Frederic Soler

Enviado por sergielini y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

Frederic Soler va néixer l'any 1839 i va morir l'any 1895. Era conegut pel pseudònim de Serafí Pitarra.

És un escriptor que encapçaña la recuperació del teatre en català durant el Segle XIX, un dels àmbits que més contribueixen a consolidar la Renaixença.

Comença com a Serafí Pitarra en la tradició del sainet (peça curta, de caràcter còmic i caricaturesc, amb personatges extrets sobretot de la vida quotidiana de la menestralia).

La carrera teatral de Frederic Soler, té els seus primers èxits en els "tallers", on escenifica amb els seus amics peces "brutes" com "Don Jaume el Conquistador" o "L'engendrament de Don Jaume". (sainets còmics, amb referències continuades de tipus sexual i escatolòlic).

Entre el 1856 i el 1863, escriu... Continuar leyendo "Xuleta Frederic Soler" »

Topics trobadorescos

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,94 KB

  La poesía cortesana:Es produïa als àmbits cortesans on repetia els tòpics trobadorescs que recreaven els valors propis de la noblesa feudal.La continuïtat dels tòpics trobadorescs en la poesia del S.XIV era una mostra del poder cultural dels reis.

Jaume i Pere Març, foren 2 poetes germans, oncle i pare,respectivament d'Ausiàs Març,autors d'una obra poètica ancorada en els topics de l'amor cortès.//Gilabert de Pròixida,fou poeta valencíà,atestat el 1392 i mort el 1405.De la seva obra es conserven 21 poemes de reflexió amorosa.

Moralitzadora:Francesc Eiximenis fou un frare franciscà,nascut a Girona en una família burgesa.La seva obra més extensa, Lo chrestià, pretenia orientar la conducta dels cristians.

Vicent Ferrer:fou un... Continuar leyendo "Topics trobadorescos" »

Apuntes de nosaltres els valencians

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,37 KB

JFM: l'epicèntre d'aquestes reflexions es la qüestió de la identitat i totes les conseqüències que se'n deriven(com el seu ús polític).

temes centrals: nacionalisme, relació entre cultura i poder,importància de les llengües..Etc

moltes de les reflexions de Mira es basen en l'experiència seua i dels lectors, açò facilita molt la lectura d'unes obres que resulten accessibles i sugeridores. Una de les virtuts d'aquest es demostrar la problemàtica tan peculiar que els valencians i catalans tenim sobre la nostra nació no és tan diferent de la que patixen molts altres pobles del món. Mira compara allò que descriu amb allò que passa al nostre país. Observa la nostra societat des d'un punt de vista madur i enriquit per la lectura.... Continuar leyendo "Apuntes de nosaltres els valencians" »

Simbolisme i vitalisme

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,52 KB

Modernisme:moviment literari i cultural.Objectiu:modernitzar una cultura que vivia del passat. Per ells els artistes=homes que viuen per a la literatura i l'art.S'enfronten a laseva pròpia classe social(burgesia) una societat materialista.Dos corrents:simbolisme:s'enfronten a la societa apartant-se allunyant-se de la realitat. Rebutgen la reproducció objectiva de la realitat. En la literatura catalana eñ simbolisme va influir sobretot en la narrativa i el teatre. El representant mes destacat santiago rusiñol.El vitalisme propugna l'exaltació de la voluntat:l'artista ha de contribuir a canviar la societat.L'artista s'ha de revoltar.Està directament relacionat amb el regeneracionisme.Es tracta de renovar la societat i la política.Aquesta
... Continuar leyendo "Simbolisme i vitalisme" »

Diferencias entre cançons de gesta i cròniques

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,62 KB

Les cròniques són narracions, a mig camí entre ficció literària i historiografia, de fets històrics esdevinguts durant un període determinat, un regnat o una dinastia. De caràcter bèl·lic, les primeres van ser escrites en llatí i adreçadés a un públic culte. Al Segle XVIII comencem a trobar-ne algunes traduccions. 4 grans cròniques: Jaume I, Bernat Desclot, Ramón Muntaner i Pere el Cerimoniós. L’origen de les cròniques es troba a les cançons de gesta, narracions en vers i en llengua vulgar sobre fets heroics d’interès general, difoses pels joglars. Les cròniques catalanes van utilitzar les cançons de gesta com a fonts d’informació, pq explicaven el desenvolupament d’esdeveniments diversos relacionats amb la història
... Continuar leyendo "Diferencias entre cançons de gesta i cròniques" »

Literatura de la guerra exili y postguerra

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,28 KB

 Poeta pertanyent a la època de la postguerra, marcada pel final de la guerra civil espanyola en la qual la llengua catalana estava desfeta i amb un procés d'espanyolització, amb fortes represions pel règim franquista. La llengua catalana només es podia desenvolupar en la cultura pública, en l'exili i en la clandestinitat. Els objectius que tenien era salvar la llengua, les institucions. En aquest període destaquen dos grups d'escriptors: els que ho fan en castellà i els que ho fan en català. Cap els any 50 comença un període d'estabilitat i liberalització. Els temes emprats en la poesia eren la mort, l'exili, la guerra. Destaca Salvador Espriu 1913-85 llicenciat en dret i història, la seva vida es vincula molt a Arenys de Mar,
... Continuar leyendo "Literatura de la guerra exili y postguerra" »

Narrativa de cavalleries

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

Diferència llibres cavalleria i novel·les cavalleresques: La narrativa de cavalleries naix al nord de Fraça cap a la segona meitat del S.XII però la font d'on beu són les recreacions dels antics mites cèltics. La temàtica d'aquestes novel·les és una mescla d'aventures militars, religioses i de relacions amoroses. La novel·la cavalleresca presenta uns espais geogràfics reals, el temps és el present o el passat immediat i els herois no són prototipus sobrehumans. Respecten el pacte de Versemblança propi de la historiografia i generen una ficció modèlica. Dos obres importants són ``Curial e Güelfa´´ i ``Tirant lo Blanc´´. En canvi, els llibres de cavalleries(S.XIV-XV) es caracteritzen per tindre una sèrie de narracions... Continuar leyendo "Narrativa de cavalleries" »

Explica les característiques més importants de la producció poètica de salvador espriu

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

Salvador Espriu va ser un dels escriptors més importants de la postguerra i un dels poetes més destacats de la nostra literatura. La guerra interrompé els estudis degiptologia i lobra novel.Lística en què començava a
destacar. En finalitzar el litigi va ser un dels artífex de la reconstrucció cultural des de la clandestinitat i on la seua obra només era coneguda en cercles molt reduïts. (Espriu, hagué de publicar les seues obres a lexili o en la clandestinitat.) La seua obra La pell de brau, que posa de manifest una actitud de rebel·lia i dinconformisme davant la situació social i política negativa que es viu al país. Evoca el món destruït per la Guerra Civil. El poeta simplica en les aspiracions del poble i pren la paraula
... Continuar leyendo "Explica les característiques més importants de la producció poètica de salvador espriu" »