Apuntes, resumenes, trabajos, examenes y problemas de Otras lenguas extranjeras de Bachillerato

Ordenar por
Materia
Nivel

Resum del llibre ser Joan fuster antologia de textos fusterians

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,54 KB

El títol d’aquest text es “Ser Joan Fister. El autor es Joan Fuster. Està Publicat en l’edició Bromera a l’any 2007 i el preu ronda els Déu euros./Ser Joan Fuster, es un llibre de antologia de textos fusterians. Els textos no estan Ordenats cronològicament i estan agrupats en temes.  Es un llibre on es pot trobar tota classe de Reflexions de l'autor de temes tan diversos i difícils com pot ser el tema de l’adolescència. Així com també temes morals com la justícia, les guerres. També parla de les actituds O ideologies que s'han adoptat front la vida./Al primer bloc temàtic, fuster parla del que sempre fem, de les coses que tenim tots els dies enfront i no parem a Veure i curiositats. Fuster reflexiona sobre aquests temes
... Continuar leyendo "Resum del llibre ser Joan fuster antologia de textos fusterians" »

El verí del teatre rodolf sirera descargar

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

11. DESCRIU LA RENOVACIÓ TEATRAL DEL PERÍODE QUE VA DES DE LA POSTGUERRA FINS ALS ANYS 70: Després de la Guerra Civil i amb la implantació del règim franquista, va ser prohibit el teatre en llengua valenciana o catalana. Això va alejar-los dels nous corrents europeus. Fins a 1946 no es va autoritzar les representacions que no foren en castellà. A València, la gent volia obres d’evasió. Aquest mateix any, Faust Hernández Casajuana i Rafael Martí Orberà van proposar que l’escena valenciana s’obrira nous plantejaments escènics. En 1955, es va fundar a Catalunya, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, una companyia de teatre. Programaren obres clàssiques i editaren traduccions. En 1960, es va fundar l’Escola d’Art Dramàtic
... Continuar leyendo "El verí del teatre rodolf sirera descargar" »

Conclusión del psicoanálisis de freud

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 1,34 KB

Método de cura (Psicoanálisis)La cura en psicoanálisis, se trata de que el sujeto deje de sufrir ante una situación que disguste al individuo, pero el problema de la cura es el acceso a lo inconsciente, claro pero si no somos conscientes de lo inconsciente, se tendrá que investigar. Freud junto con su profesor, tratarán de llegar a lo inconsciente mediante hipnosis.Tratando de llegar a estos recuerdos que no se recuerdan, bien si no se es consciente sino también si el recuerdo es reprimido.Sigmund Freud, descarta rápidamente la hipnosis, porque muchos ofrecen resistencia a ser hipnotizados y aún así mediante hipnosis hay a determinados recuerdos que no se puede acceder, y aunque pudiéramos acceder a ellos, se daría cuenta de esos... Continuar leyendo "Conclusión del psicoanálisis de freud" »

Paraula viva Joan maragall

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,14 KB

El Modernisme
Bohèmia: estil de vida dels artistes desplaçats del sistema
 • Actitud regeneracionista de la societat
 • Renovació social a partir del desvetllament ideològic
 • Vitalistes
 • Mantenir al marge el progrés social
 • Decadentistes
 • Burgesia benestant i tenen resolt el problema econòmic
Joan Maragall
 • Estudià la carrera de dret
 • la seva passió l'àmbit del periodisme
 • Va ser president del Ateneu Barcelonès i redactor de l'Avens
 • Gran prestigi com a intel·lectual entre la burgesia, els artistes i escriptors de la seva generació i de la següent
 • Es va adequar a les normes socials i morals de la burgesia conservadora i catòlica

Joan francesc mira ha tractat els seus assajos amb una frescor singular

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,14 KB

T16 Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.


Joan Francesc Mira ha tractat els seus assajos amb una frescor singular. L'article d'opinió és un assaig en miniatura, metafòricament. Mira ha apres de Fuster els recursos essencials del genere. Suggereix i argumenta amb gracia, maneja molt be la ironia i és un veritable mestre de l'adjectiu.

Els coneixements antropològics de l'autor li resulten molt útils per a analitzar qüestions fonamentals allà on altres sols veurien aspectes superficials. Quan observa un poble, un territori o un costum, ell veu tot el que passa al país. Si observa coses que no tenen comparació amb els costums locals ho veu com a enveja, sorpresa, ironia... Continuar leyendo "Joan francesc mira ha tractat els seus assajos amb una frescor singular" »

366 versicles Ramón llull

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,31 KB

L’ideal de vida de Ramon Llull

Ramon Llull tenia un ideal de vida que constava de dos objectius:

1.La creació del Art, un sistema filosòfic molt personal que havia de servir per demostrar les grans veritats de la fe cristiana, és a dir, l’existència de Deu , la creació a partir del no-res) com l’estructura i el funcionament ideals de la societat i del món.

2.L’expansió del cristianisme i la formació moral de la població per mitjà de la prèdica directa en places i carrers i de l’elaboració d’obres literàries en una llengua comprensible.

Altres obres de Ramon Llull que no siguin narratives

Obres poètiques.

Llull destaca per ser el creador de la prosa poètica en català. La prosa poètica mes destacada és la que trobem en... Continuar leyendo "366 versicles Ramón llull" »

Literatura i discurs de veus

Enviado por Carlos y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 27,55 KB

Mecanoscrit del segon origen Manuel de Pedrolo (Registre)

En referència al registre, cal dir que es tracta d'un registre d'una formalitat alta, culte, com és propi dels
tex
tos literaris. respon a aquest caràcter culte tant la tria de vocabulari ("puix", "a desgrat delit com la
complexitat de la sintaxi o l'abundància de recursos expressius i retòrics. Entre aquests últims destaca la
isotopia creada pel vocabula
ri lligat a la idea de la mort i la destrucció, les comparacions retòriques ("quasi
p
lanejant"), paral-lelismes i repeticions ("durant dies i dies, mesos ¡ mesos"), enumeracions, i especialment la
figura de l'asíndeton, present a! llarg de tot el text, que sempre té l'efecte d'alentir, emmarcar l'acció i
subratllar-ne la intensitat

... Continuar leyendo "Literatura i discurs de veus" »

Como se promueve el humanismo cristiano en una parroquia

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en español con un tamaño de 2,93 KB

LAS BASES DEL HUMANISMO CRISTIANO: Dios se ha ido abriendo paso un humanismo k parte de kriterios evangélicos y hunde sus raíces en el interés por todo lo humano a partir de una concepción cristiana del hombre y de la vida. Es llamado humanismo cristiano.-La filosofía centrada en la dignidad de la persona humana surge como una reacción contra dos corrientes opuestas, totalitarismo y individualismo.- Se suele considerar que el actual humanismo cristiano esta ligado alr esugir de la doctrina social de la iglesia, especialmente a partir de la rerum novarum de león XIII.
4 Características DEL HUMANISMO CRISTIANO: 1 pone como centro de la vida social política y económica ,a dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, comenzando
... Continuar leyendo "Como se promueve el humanismo cristiano en una parroquia" »

Vida estelles

Clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,03 KB

Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924-València, 1993) començà a escriure poesia a la postguerra, però fou conegut sobretot a partir dels anys 70. El situem en el «Grup poètic de postguerra» (1943-1960). L'obra poètica d'Andrés Estellés és prolífica, original i exuberant.. Fou un poeta apassionat que retratà admirablement la vida quotidiana. Els seus temes són l'amor, la mort, el sexe, la por, la ciutat, el camp, la dona.// Estellés fa bandera d'un sentiment cívic col·lectiu, presentant-se com a intèrpret de les reivindicacions del poble. La dignitat personal i civil és un dels seus valors més incontestables. És un poeta de descripcions detallistes. En plena postguerra, època de misèria i repressió, Estellés, que
... Continuar leyendo "Vida estelles" »

Xuleta Frederic Soler

Enviado por sergielini y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,44 KB

Frederic Soler va néixer l'any 1839 i va morir l'any 1895. Era conegut pel pseudònim de Serafí Pitarra.

És un escriptor que encapçaña la recuperació del teatre en català durant el Segle XIX, un dels àmbits que més contribueixen a consolidar la Renaixença.

Comença com a Serafí Pitarra en la tradició del sainet (peça curta, de caràcter còmic i caricaturesc, amb personatges extrets sobretot de la vida quotidiana de la menestralia).

La carrera teatral de Frederic Soler, té els seus primers èxits en els "tallers", on escenifica amb els seus amics peces "brutes" com "Don Jaume el Conquistador" o "L'engendrament de Don Jaume". (sainets còmics, amb referències continuades de tipus sexual i escatolòlic).

Entre el 1856 i el 1863, escriu... Continuar leyendo "Xuleta Frederic Soler" »